Mapa strony

Architektura, angielski, no i oczywiscie Wojtowice

Logotyp Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika

Cel projektu

Edukacja lokalnej społeczności z zakresu architektury sudeckiej, wykonanie wspólnej instalacji pod habitat i podniesienie poziomu znajomości angielskiego, by nie wykluczać ludzi z projektów międzynarodowych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Cztery warsztaty z architektury krajobrazu prowadzone przez ekspertów z Politechniki Wrocławskiej z wydziału architektury.
  2. Cztery spotkania w ramach lektoratu angielskiego prowadzone przez specjalistę metodyka języka angielskiego.
  3. Opracowanie dokumentacji zdjęciowej i rysunkowej oraz opisów do albumu z architektury sudeckiej.
  4. Przygotowanie albumu „Architektura Sudecka”.
  5. Wykonanie drewnianej instalacji pod habitat sudecki, połączone ze spotkaniem uczestników i realizatorów projektu z grupa mieszkańców Wójtowic.
  6. Prezentacja projektu „Architektura, angielski, no i oczywiście Wójtowice” na sesji Rady Miasta Bystrzyca Kłodzka.

Rezultaty projektu

Efektem projektu jest instalacja drewniana wybudowana pod habitat, który w ciągu najbliższych 2 lat powinien przekształcić się w klasyczne sudeckie demo, zamieszkałe przez ludzi. Warsztaty z architektury i budownictwa sudeckiego pokazują, jak wartościowe z punktu widzenia ekologicznego i historycznego jest sudeckie budownictwo. Warsztaty z angielskiego dostarczyły wiedzy potrzebnej do projektów międzynarodowych. Habitat – już staje się atrakcja. Tu będą szkolenia wg potrzeb i zainteresowań.

Odbiorcy projektu

Studenci architektury z Politechniki Wrocławskiej współpracujący z młodzieżą z gminy Bystrzyca Kłodzka oraz mieszkańcami z Wójtowic. Wszyscy mieszkańcy wsi Wójtowice.

Partnerzy w realizacji projektu

Samorząd Lokalny Bystrzycy Kłodzkiej, Stowarzyszenie „Słomianka”, Bystrzyckie Stowarzyszenie Górskie, społeczność wsi Wójtowice