Mapa strony

Aktywni Razem

Logotyp Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia

Cel projektu

Celem projektu było zainteresowanie mieszkańców aktywnym sposobem spędzenia wolnego czasu w trzech różnych wariantach – zajęcia zumby, wyjazdy na basen i zajęcia tenisa stołowego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W projekcie oprócz wolontariuszy uczestniczyło około 40 osób, które samoistnie podzieliły się na grupy według zaproponowanych zajęć. Na zajęciach fitness realizowanych cyklicznie raz w tygodniu przez cały czas trwania projektu pojawiły się panie, które już wcześniej miały kontakt z Zumba Fitness, ale również nowe osoby chcące spróbować swoich sił. Charyzmatyczna postawa trenera przyciągnęła kobiety w różnym wieku aktywnie biorące udział w zajęciach. Wyjazdy na basen skierowane były przede wszystkim do młodzieży, mając na celu zaszczepienie nawyku kontaktu z pływaniem, które w sposób naturalny wspomaga ogólnorozwojową budowę mięśni potrzebną w ich wieku. Zajęcia tenisa były organizowane już wcześniej, na początku nie było wielu chętnych, lecz już po pierwszym spotkaniu to się zmieniło.

Rezultaty projektu

Po zakończeniu projektu część osób biorących udział zadeklarowało chęć kontynuacji zajęć zumby stwierdzając, że jest to doskonała odskocznia od szarości życia pomagająca zadbać o sylwetkę, czas na spotkanie z innymi kobietami i wymianę doświadczeń. Rodzice dzieci uczęszczających na wyjazdy na basen wyraziły chęć dalszych wyjazdów i zadeklarowały współpracę w przygotowaniach. Tenis stołowy oprócz uprawiania sportu przyniósł dodatkowe rezultaty w postaci głębokiej integracji pokoleń.

Odbiorcy projektu

Projekt był skierowany do mieszkańców Skawinek, lecz zadziała tu promocja i zintegrowały się osoby z pobliskich miejscowości. W projekcie wzięły udział zarówno osoby w wieku średnim, jak młodzież i dzieci.

Partnerzy w realizacji projektu

Do realizacji projektu udało się pozyskać partnerów w postaci Urzędu Gminy Lanckorona, który udostępnił bezpłatnie salę w domu Strażaka oraz Gminnego Ośrodka Kultury, który pomógł w promocji projektu.