Mapa strony

3xK, czyli Klub Kobiet Kreatywnych gminy Stara Biała

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Cel projektu

Celem projektu była aktywizacja mieszkanek gminy Stara Biała poprzez zorganizowanie Klubu Kreatywnych Kobiet, a także wyłonienie lokalnych liderek, które będą dbać o większą integrację mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania:

 • spotkanie informacyjne, rekrutacja do projektu;
 • spotkanie z psychologiem;
 • spotkanie z dietetykiem;
 • warsztaty rękodzielnictwa;
 • warsztaty kulinarne.

Rezultaty projektu

Do najważniejszych rezultatów zaliczyć można:

 • integrację społeczności lokalnej;
 • poszerzenie wiedzy, nabycie nowych umiejętności, rozwinięcie kreatywności;
 • podwyższenie samooceny oraz pewności siebie;
 • pokazanie kobietom nowych możliwości rozwoju;
 • dzięki projektowi grupa ok. 10 wolontariuszy zdobyła doświadczenie w pracy dla określonej grupy
  społecznej;
 • rozwój naszej organizacji, lepsze poznanie środowiska lokalnego, dotarcie do osób najbardziej aktywnych.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu były kobiety zamieszkujące gminę Stara Biała – w sumie ok. 50 kobiet.
Pośrednimi odbiorcami byli: członkowie stowarzyszenia (w sumie ok 12 osób zaangażowanych w projekt),  rodziny, znajomi, sąsiedzi kobiet biorących udział w projekcie (w sumie ok 100 osób), wolontariusze zaangażowani w projekt (ok 10 osób).

Partnerzy w realizacji projektu

-Urząd Gminy w Starej Białej
-Zespół Szkół w Maszewie Dużym
-Nadleśnictwo Płock