Mapa strony

Stowarzyszenie Forum Oświatowe „KLUCZE”

Logotyp Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”
Miejscowość:
Klucze
Adres biura:
ul. Zawierciańska 30
Koordynator:
Sylwia Pałka
Telefon:
533976208
Adres email:
sfok@wp.pl
Strona www:
http://www.forumoswiatowe.eu
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Forum-O%C5%9Bwiatowe-Klucze-460667487338331/
Gminy objęte działaniami ODL:
Klucze, Wolbrom, Trzyciąż, Bolesław

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie powstało w styczniu 2005 roku, w wyniku połączenia dwóch struktur: Oddziału Lokalnego Małopolskiego Forum Edukacji Europejskiej i grupy nieformalnej Forum Oświatowe „Klucz”. Główną inicjatorką była Jolanta Gliwińska – niezwykle zaangażowana społecznie osoba, która w organizacjach pozarządowych widziała potencjał i szansę na rozwój gminy. Przez 4 lata pełniła funkcję prezesa – miała wielkie plany i chęci, którymi zarażała swoich współpracowników. Szczególny potencjał widziała w osobach młodych, których chętnie angażowała w inicjatywy podejmowane przez stowarzyszenie. To ona we współpracy z gminą zainicjowała w 2006 roku uruchomienie Placówki Wsparcia Dziennego, która do dzisiaj jest prowadzona przez Stowarzyszenie. Wtedy też w działania stowarzyszenia włączyły się wolontariuszki Ewa Trepka, Anna Konieczniak i Gabriela Ekiert, które działają w organizacji do dzisiaj.

Stowarzyszenie zrzesza nauczycieli, rodziców i przedsiębiorców lokalnych z terenu gminy Klucze. Głównym celem pracy organizacji są: działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze środowiska wiejskiego, organizacja form pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego, aktywizacja społeczności lokalnej i zachęcenie jej do podejmowania inicjatyw na rzecz edukacji i wychowania poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach:

  1. Ścieżka edukacyjno-wychowawcza w integracji z osobami starszymi. Obszar ten realizowany jest poprzez prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w Kluczach, Ryczówku i Bydlinie, a także realizację programu Ośrodka Wsparcia w Kluczach we współpracy ze Stowarzyszeniem Na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Klucz. Działania tych dwóch głównych zadań są wzbogacane przez dodatkowe oferty zajęć i wycieczek finansowane z różnych fundacji i urzędów.
  2. Drugim obszarem działań stowarzyszenia podejmowanym od 2008 roku jest rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie konkursów grantowych.