Mapa strony

Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania

Logotyp Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania
Miejscowość:
Czarnków
Adres biura:
Kościuszki 88/37
Koordynator:
Agnieszka Kulesza
Telefon:
673441653
Adres email:
biuro@czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl
Strona www:
http://www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/Czarnkowsko-Trzcianecka-Lokalna-Grupa-Dzia%C5%82ania-323188367694842/
Gminy objęte działaniami ODL:
Czarnków (gmina miejska), Czarnków (gmina wiejska), Drawsko, Krzyż Wielkopolski, Lubasz, Połajewo, Trzcianka, Wieleń

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania jest Stowarzyszeniem, które zostało założone w 2006 roku. Wieloletnia działalność LGD to ciągły proces budowania partnerstwa, zarówno na płaszczyźnie publicznej jak i społecznej, dzięki któremu wszyscy zainteresowani mieszkańcy, podmioty, instytucje społeczne oraz gospodarcze mogą działać na rzecz rozwoju obszaru LGD.

Obszar działania LGD, położony jest w północnej części województwa wielkopolskiego i składa się z ośmiu gmin tworzących powiat czarnkowsko-trzcianecki. Stowarzyszenie posiada wieloletnie nieprzerwane doświadczenie w realizowaniu projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym przede wszystkim w realizacji projektów Leader. Organizuje i finansuje przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, informacyjnym, doradczym lub szkoleniowym w tym: seminaria, szkolenia, kursy, warsztaty, wizyty studyjne, konferencje, akcje informacyjne. Realizuje autorski konkurs pn. „Aktywni Mieszkańcy”, w ramach którego pozyskane środki przekazuje organizacjom pozarządowym lub grupom nieformalnym. W ten sposób wspiera liderów w aktywizacji ich najbliższego środowiska. Przekazując „mini granty” wspiera pomysłowe i nowatorskie inicjatywy, odpowiadające na rzeczywiste potrzeby mieszkańców docierając nawet do małych lokalnych społeczności. Udziela również wsparcia w zakresie rozwoju  przedsiębiorczości oraz realizacji projektów niekomercyjnych

Różnorodność realizowanych działań, to wielki atut – dzięki temu organizacja zna charakter i specyfikę obszarów wiejskich, a także potrafi spojrzeć na nie z wielu perspektyw jednocześnie. Pomaga wdrażać nowatorskie pomysły mieszkańców, inspiruje do wspólnego działania różne grupy odbiorców. Promuje turystykę i lokalne marki. Animuje czas wolny mieszkańców i zachęca do wspólnego dbania o sąsiedzką przestrzeń. Za pośrednictwem LGD mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy i samorządy realizują szereg przedsięwzięć służących rozwojowi obszaru.