Mapa strony

Bitwa Na Plakaty – Krótka Opowieść O Gminie Mysłakowice

Data opublikowania: 3 kwietnia 2022

Autor:
Dorota Goetz
ODL:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

„Bitwa na plakaty – krótka opowieść o Gminie Mysłakowice” to projekt zrealizowany przez Fundację Kultury i Sztuki „Ocalić przed zapomnieniem”. Głównym jego celem, było zintegrowanie mieszkańców, a także zbudowanie tożsamości i więzi lokalnej społeczności z Gminą Mysłakowice poprzez działania kulturalne.

Projekt przewidywał pobudzenie aspiracji rozwojowych lokalnej społeczności po długiej izolacji spowodowanej pandemią koronawirusa. Podzielony był na poszczególne działania. Jako pierwsze odbyło się spotkanie kulturalno-krajoznawcze, opowieści o Gminie Mysłakowice, następnie zorganizowano cztery warsztaty plastyczno-krajoznawcze podczas, których uczestnicy tworzyli prace.

Jak mówią organizatorzy: Udało się zebrać imponującą liczbę – ponad stu prac, które można było oglądać w gminnym Ośrodku Kultury. Prace zostały obrobione graficznie, 11 z nich zostało wydrukowanych na wielkim formacie. Plakaty promujące gminne miejscowości wraz z tabliczkami informacyjnymi, plakaty zostały zamontowane w przestrzeni publicznej na mieniu gminnym między innymi na przestankach autobusowych, płotach, elewacjach budynków.

Co ciekawe, każda wieś z gminy Mysłakowice promuje inną miejscowość gminną, zapraszając do jej odwiedzenia.

W realizację projektu zaangażowane były całe rodziny: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy z Gminy Mysłakowice, łącznie ponad 100 osób. Działania realizowane w projekcie wniosły dużo uśmiechu i radości do obecnej szarej, smutnej z rzeczywistości, spowodowanej pandemią.

Mieszkańcy wszystkich 11 miejscowości w gminie Mysłakowice wzbogacą się o wielkoformatowe plakaty z grafiką zaprojektowaną przez siebie, swoje dzieci czy przyjaciół. Projekt przyczynił się również do zacieśnienia więzi oraz do integracji mieszkańców poprzez wspólne uczestnictwo w działaniach związanych z kulturą.

Wszystkie działania odbyły się w ramach projektu „Bitwa na plakaty – krótka opowieść o Gminie Mysłakowice” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce praz Ośrodek Działaj Lokalnie LGD Partnerstwo Ducha Gór.