Mapa strony

Amulet

Data opublikowania: 15 grudnia 2020

Autor:
Bożena Pełdiak
ODL:
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica”

Stowarzyszenie Doliny Zadrny z Okrzeszyna (gmina Lubawka, woj. dolnośląskie) realizowało projekt pt.„AMULET”.

Głównym celem projektu było łagodzenie skutków odczuwania zagrożenia i izolacji spowodowanych stanem epidemicznym w Polsce. Przyjęliśmy dwie ścieżki równolegle i równoważnie prowadzące do celu – racjonalną opartą na szerzeniu wśród uczestników merytorycznej wiedzy z zakresu:

– historii różnych epidemii, które wystąpiły w Polsce i Europie,

– dotychczasowego rozpoznania epidemii COVID 19 przenoszonej przez wirus SARS CoV2,

– stosowania różnych sposobów radzenia sobie w sytuacji kryzysowej

oraz emocjonalną, na której uczestnicy zapoznali się z magicznymi funkcjami amuletów.

Ścieżkę racjonalną oparliśmy na przekazie multimedialnym. Przeprowadziliśmy prezentacje o epidemii dżumy i grypy hiszpanki, o sposobach radzenia sobie ze stresem (tę poprowadziła w sposób interaktywny socjoterapeutka na co dzień pracująca w PCPR) oraz turniej wiedzy z zakresy dawnych i współczesnych zagrożeń epidemicznych.

Ścieżka emocjonalna prowadziła przez trzy warsztaty artystyczne, w czasie których uczestnicy stosowali różne techniki zdobnicze do wytwarzania amuletów, przez wspólnotowe spotkania w czasie Dnia św. Mateusza, a jej zwieńczeniem był koncert muzyczny z wysoce energetyzującym repertuarem.