Mapa strony

ZIELONY ZAKĄTEK – ANTIDOTUM NA COVID19

Data opublikowania: 10 listopada 2021

Autor:
Mariola Foks
ODL:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”

W ramach projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zabostowie Dużym stworzono miejsce rekreacji na świeżym powietrzu dla mieszkańców wsi poprzez urządzenie zielonego zakątka na terenie przylegającym do domu ludowego.

Strażacy kupili meble ogrodowe do altany oraz zagospodarowali teren przed budynkiem przez nasadzenie zieleni. Przyczyniło się to poprawy walorów estetycznych miejsca wspólnych spotkań mieszkańców. Największym atutem projektu była aktywizacja mieszkańców na poziomie sołectwa, ich bezpośredni udział w pracach przy porządkowaniu terenu, malowaniu mebli , przygotowaniu projektu „Zielonego zakątka”, sadzeniu zieleni.

Wszystkie prace związane z urządzeniem ogrodu zostały wykonane w „czynie społecznym” przez mieszkańców: przygotowanie podłoża, zakup i ułożenie krawężników, sadzenie zieleni, podlewanie, rozkładanie włókniny, rozsypywanie kory, prace porządkowe.

Projekt zachęcił mieszkańców do dalszych działań – zaplanowano kolejne nasadzenia i zagospodarowanie pozostałego terenu przed świetlicą wiejską.