Mapa strony

Zapłonęło Pożegnalne Ognisko Dla Dzieci w Ramach Projektu „W Krainie Bajek i Zabawy” w Gminie Kamień Krajeński

Data opublikowania: 9 września 2019

Autor:
Monika Lupa
ODL:
Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy
Grantobiorca:
Stowarzyszenie ZA MARZENIAMI

Początek września to czas powrotu do szkół. Stowarzyszenie ZA MARZENIAMI z gminy Kamień Krajeński (powiat sępoleński), zakończyło realizację projektu pn. „W krainie bajek i zabawy”, który trwał w czasie wakacji.

Przypominamy, że w ramach projektu „W krainie bajek i zabawy” odbyły się warsztaty biblioteczne, zajęcia taneczne – ZUMBA, wyjazd do kina oraz turniej gier stolikowych. Zwieńczeniem wszystkich wydarzeń było spotkanie podsumowujące projekt, które przybrało formę ogniska nad Jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim. Uczestnicy projektu licznie przybyli na spotkanie. Wspólne oglądanie zdjęć rozbudziło wesołe wspomnienia związane z przeżytymi chwilami podczas realizowanych przez stowarzyszenie działań.

Cel projektu został osiągnięty. W opinii dzieci, zorganizowane zajęcia okazały się bardzo atrakcyjne, a wspólne spędzanie czasu przyczyniło się do integracji i nawiązania nowych przyjaźni.