Mapa strony

Wólka Żabna Oczami Ptaków

Data opublikowania: 19 października 2017

Autor:
Anna Bednarska
ODL:
Fundacja Aktywizacji i Rozwoju
Grantobiorca:
Sołectwo Wólka Żabna

Sołectwo Wólka Żabna jest realizatorem projektu „Wólka Żabna oczami ptaków”. Celem projektu jest promocja Wólki Żabnej, jej piękna i walorów przyrodniczych. Podczas projektu odbędą się warsztaty fotograficzne, konkurs fotograficzny oraz wystawa zdjęć z dawnych lat oraz tych zrobionych już obecnie. Wspólne wyszukiwanie i przygotowanie starych fotografii, wspominanie dawnych lat, wspólne spędzanie czasu przez mieszkańców Wólki Żabnej przyczyni się do integracji międzypokoleniowej i zacieśnieniu więzi rodzinnych i międzysąsiedzkich.

Projekt zakłada wydanie albumu o Wólce Żabnej, w którym znajdować się będą zdjęcia Wólki Żabnej z lotu ptaka oraz zestawienie fotografii przedstawiających Wólkę Żabną kiedyś i obecnie. Album zostanie wręczony mieszkańcom podczas spotkania opłatkowego.

Na początek przedstawiamy zdjęcia Wólki Żabnej wykonane z drona. Niedługo pokażemy kolejne!