Mapa strony

Warsztaty Dziennikarskie w Ramach Projektu „Wieści Gminne – Co w Trawie Piszczy”

Data opublikowania: 16 września 2019

Autor:
Beata Montusiewicz
ODL:
Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy
Grantobiorca:
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy/Mieszkańcy Rzeczenicy

Pierwsze warsztaty dziennikarskie w gminie Rzeczenica za nami.

Na warsztatach zorganizowanych w ramach projektu „Wieści gminne – co w trafie piszczy” można było nauczyć się jak pozyskiwać informacje i na czym się skupić przy doborze tematyki, jak pisać teksty prasowe i redagować czytelne informacje. Omówione zostały zasady wykonywania fotografii prasowej.

Kolejne warsztaty odbędą się w październiku. Nowe umiejętności uczestnicy warsztatów wykorzystają przy tworzeniu biuletynu informacyjnego, przedstawiającego najważniejsze wiadomości z życia gminy na przestrzeni sześciu miesięcy.