Mapa strony

,,Tanecznym Krokiem – Nauka Podstawowych Kroków, Zabawa z Zumbą''.

Data opublikowania: 3 lutego 2021

Autor:
Monika Symonowicz
ODL:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

,,Tanecznym krokiem – nauka podstawowych kroków, zabawa z Zumbą’’

Stowarzyszenie Be Happy jako organizator zorganizowało zajęcia Zumby online. Podczas realizacji zadania zajęcia odbyły się we wrześniu i w połowie października na  żywo na sali lub świeżym powietrzu, a od listopada zajęcia zostały przeniesione do internetu. Głównym celem projektu było zaszczepienie w uczestnikach zamiłowania do ruchu, aktywności fizycznej, działań prozdrowotnych i integracji społecznej. Wspólne dobro, jakim jest zamiłowanie i pasja do aktywności fizycznej.

Popularyzacja aktywności fizycznej, zachęcenie mieszkańców do udziału w zajęciach sportowych, integracja różnych grup społecznych; umożliwienie wzięcia udziału w zajęciach sportowych osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych, promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i trwały ok. 60 minut. Udział w nich brały osoby zamieszkujące gminę Borne Sulinowo. Zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu lub na sali w Juchowie.  Obowiązywały zapisy, ze względu na ograniczenia co do limitu osób, jednak znaleźliśmy rozwiązanie i jednocześnie dla osób, które nie mogły wziąć udziału z nami na żywo odbywała się transmisja online. Warsztaty taneczne (bachata oraz salsa) odbyły się na platformie internetowej dzięki czemu udział w nich mogło wziąć więcej osób. Na zajęciach zostało utrwalone to czego mogli nauczyć się na warsztatach.

Dzięki projektowi zaszczepiliśmy w uczestnikach potrzebę ruchu oraz systematyczności. Zajęcia prowadzone w ramach projektu pozwoliły uczestnikom kształtować zdrowy tryb życia, umożliwiły osobom, które chciały, a nie mogły wcześniej uczestniczyć w zajęciach sportowych, promowaliśmy wolontariat.

Uczestnicy projektu dzięki udziałowi w zajęciach i warsztatach otrzymali gotowe ,,narzędzia”, które pozwoliły na wykonywanie prawidłowych ćwiczeń, znajomość podstawowych kroków tanecznych, które mogą wykorzystać w różnych codziennych sytuacjach.

W zajęciach ZUMBY udział wzięło 210 osób, a całkowita koszt zadania wynosi 4 470,00 zł.