Mapa strony

Sprytne Rączki Mamy – Razem Czas Spędzamy

Data opublikowania: 15 marca 2023

Autor:
Irena Kamińska
ODL:
Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

W gminie Radwanice mali i duzi mieszkańcy mieli okazję wziąć w udział w bardzo ciekawych warsztatach artystycznych i plastycznych. Dzięki nim powstały miseczki z gliny, gipsowe aniołki, piaskowe dekoracje, lampiony z drewna, domki dla ptaków, świece zapachowe i kwiatowa leśna polana. 

Głównym celem projektu pod tytułem „Sprytne rączki mamy – razem czas spędzamy” realizowanego przez Sołectwo Lipin była integracja społeczności lokalnej, rozwój umiejętności manualnych i plastycznych i wspólne poznanie się mieszkańców i sąsiadów.

W ramach projektu odbyło się wiele spotkań warsztatowych, wśród nich były:

  1. Warsztaty lepienia z gliny i gipsu – lepienie miseczek i figurek z gliny samoutwardzalnej oraz wykonywanie gipsowych aniołków, świeczników i figurek.
  2. Piaskowe dekoracje – wykonywanie masy piaskowej i tworzenie różnego rodzaje dekoracji oraz ich zdobienie.
  3. Laboratorium świecowe – topienie żelu parafinowego i tworzenie zapachowych świec żelowych.
  4. Drewniane lampiony – wykonywanie ogrodowych lampionów z drewna.
  5. Domki dla ptaków – wykonywanie domków i karmników dla ptaków.
  6. Ognisko i sadzenie kwiatowej leśnej polany – wykonane przez uczestników domki/karmniki zostały powieszone w uprzątniętym przez nich wcześniej lasku. Zostało rozpalone ognisko oraz dokonano nasadzenia cebulek krokusów i żonkili.

Jak mówią przedstawiciele Sołectwa Lipin: Realizacja projektu pozwoliła zintegrować społeczność lokalną i pozytywnie wpłynęła na rozwój jej zaangażowania we wspólne realizowanie działań. Projekt pobudził lokalne środowisko, wzmocnił aktywność mieszkańców, ożywił świetlicę wiejską i urozmaicił oraz upiększył miejscowy lasek. Pozwolił wspólnie spędzić czas, zachwycić się umiejętnościami i zdolnościami  mieszkańców. Uczestnicy zdobyli nowe umiejętności manualne i plastyczne, które w przyszłości będą mogli wykorzystywać częściej. Wykonane karmniki ozdobiły i służą ptakom w miejscowym lasku, a zasadzona polana każdego roku będzie cieszyć oko mieszkańców i spacerowiczów. Ponadto dzięki projektowi lokalni liderzy uświadomili sobie jaką rolę mogą odgrywać w swoim środowisku lokalnym, jak mogą je ożywić i zaktywizować mieszkańców.

Projekt „Sprytne rączki mamy – razem czas spędzamy” realizowany przez Sołectwo Lipin wspierał Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach.