Mapa strony

Spotkanie Sieciujące w Świeciu

Data opublikowania: 13 stycznia 2020

Autor:
Anna Urban
ODL:
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

18 grudnia 2019 roku w Świeciu (woj. kujawsko-pomorskie) odbyło się spotkanie sieciujące grantobiorców Programu Działaj Lokalnie, na którym podziękowaliśmy wszystkim za współpracę, sumienną realizację projektów Działaj Lokalnie. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele gmin i powiatu świeckiego. Ponadto, reprezentanci grup nieformalnych oraz stowarzyszeń mieli okazję do wymiany doświadczeń i przybliżenia tematyki realizowanych przez siebie projektów.

Dodatkowe wsparcie finansowe na realizację programu pochodziło od:

  • Mondi Świecie S.A.
  • Powiat Świecki

Niezmiernie cieszy nas fakt, że część grantobiorców już mówi o chęci kontynuowania projektów oraz podejmowaniu się nowych wyzwań mających na celu dalsze wyzwalanie społecznej energii.

Dziękujemy za współpracę i życzymy dalszych sukcesów.