Mapa strony

Spotkania Głuchych w „Działaj Lokalnie”!

Data opublikowania: 4 listopada 2019

Autor:
Sylwia Cz.
ODL:
Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej
Grantobiorca:
Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych

W ramach projektu „Miganie przez działanie”, który został dofinansowany z programu „Działaj Lokalnie 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej przy wsparciu Powiatu Cieszyńskiego, Banku Spółdzielczego w Cieszynie, Banku Spółdzielczego w Skoczowie oraz gmin: Chybie, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, osoby Głuche z naszego regionu miały okazję pomigać z radnym miasta Skoczowa.

Z ciekawością słuchaliśmy wypowiedzi radnego o jego pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców, o pracy w powołanych Komisjach Rady Miejskiej, o problemach i sukcesach z jakimi ma do czynienia w swojej pracy. Pan Radny po raz pierwszy miał okazję spotkania się z grupą osób niepełnosprawnych – Głuchych, ale z pewnością nie jest to ostatni raz.

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze a Głusi zyskali cennego sprzymierzeńca w rozwiązywaniu problemów osób Głuchych na terenie Miasta i Gminy Skoczów.