Mapa strony

Sportowa Integracja Z Milanos z Kowarach

Data opublikowania: 3 stycznia 2023

Autor:
Marta Weinke
ODL:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

W miejscowości Kowary (dolnośląskie) przebywała duża grupa uchodźców z Ukrainy, przeżywających traumę wojny.  Stowarzyszenie Milanos w ramach projektu „Sportowa integracja z Milanos” zorganizowała im zajęcia sportowo-rekreacyjne aby poczuły się bezpieczniej i oderwały się na chwilę od smutnej codzienności.

Organizatorom zależało przede wszystkim na poznaniu się osób narodowości ukraińskiej oraz polskiej. Projekt miał również na celu: propagowanie sportu jako sposobu na aktywnie spędzony czas, promocję zdrowego stylu życia mieszkańców Kowar oraz uchodźców przebywających na terenie miasta, zapewnienie uczestnikom atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu oraz zintegrowanie osób w różnym wieku o różnym statusie społecznym i materialnym a także różnym stopniu sprawności fizycznej i psychicznej.

Mieszkańcy Kowar oraz uchodźcy z Ukrainy zostali zachęceni do aktywnych treningów wraz z zespołem Milanos. Nauczyli się zasad fair play, nawiązali nowe znajomości i stali się bardziej otwarci na pomoc innym, zrozumieli, że zdrowie organizmu zależy w dużej mierze od sportowego trybu życia.

Jak zapewniają organizatorzy: Każdy trening był prowadzony przez doświadczonych członków naszego Stowarzyszenia, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje instruktorskie oraz wieloletnie doświadczenie.

Zabawy ruchowe oraz gry zostały dostosowane do umiejętności uczestników. Podczas zajęć uczestnicy się integrowali, nabyli podstawową wiedzę dotycząca prawidłowego, bezpiecznego przygotowania do uprawiania sportu. Poznali nowe gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe. Na ostatnim spotkaniu odbyła się spartakiada, każdy z uczestników miał do przejścia 5 stacji na których zdobywali indywidualnie punkty. Na zakończenie projektu (ostatnie spotkanie) każdy otrzymał certyfikat uczestnictwa, nagrody rzeczowe oraz drobny poczęstunek.