Mapa strony

„Społecznik Roku 2020” i XI edycja „Działaj Lokalnie” podsumowane!

Data opublikowania: 17 marca 2021

Autor:
Renata Aderek-Zielińska

Tegoroczni społecznicy i animatorzy inicjatyw lokalnych zostali uhonorowani podczas gali, która odbyła się online 11 marca 2021 r. 

Uroczystość otworzył Ambasador Jerzy Koźmiński. Prezes PAFW znaczną część swojego wystąpienia poświęcił programowi „Działaj Lokalnie”, który od ponad 20 lat pobudza mieszkańców małych miejscowości do aktywności społecznej oraz szczególne znaczenie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych – wśród innych obszarów zaangażowania Fundacji. Prezes Koźmiński wyraził uznanie dla wszystkich lokalnych liderów, aktywistów i społeczników, którzy w trudnym 2020 roku podejmowali działania służące niwelowaniu negatywnych skutków pandemii. W samym programie „Działaj Lokalnie” w 2020 roku zrealizowanych zostało blisko 900 inicjatyw lokalnych na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł.

Zapis transmisji online:

Społecznicy Roku 2020 i trudny rok pomagania innym

W pierwszej części gali poznaliśmy laureatów Konkursu o tytuł „Społecznika Roku”, który nawiązuje do inicjatywy Wisławy Szymborskiej z 1996 roku, podjętej przez Jacka Kuronia i Fundację „Pomoc Społeczna SOS”. Jego celem jest nagradzanie działalności społecznej w Polsce i promowanie aktywności pojedynczych ludzi, którzy w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych oraz w placówkach samorządowych zmagają się z rozmaitymi problemami społecznymi. Partnerem głównym Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – merytorycznym. 

Tomasz Lis, redaktor naczelny „Newsweek Polska” wyraził przekonanie, że zwycięzcy zasługują na wyjątkowy szacunek, gdyż dokonali w najtrudniejszych czasach, nadzwyczajnych rzeczy – tym samym zdali egzamin z solidarności, empatii i miłości do ludzi.

Tytuł „Społecznika Roku 2020” w kategorii lokalnej otrzymała Oliwia Łysiak ze Stowarzyszenia Instytut Potencjału. Została ona doceniona za organizację akcji charytatywnych na rzecz dzieci i  seniorów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także za mobilizowanie olsztyńskiej młodzieży do działań proekologicznych, walki o prawa człowieka i pielęgnowania pamięci historycznej.

W kategorii ogólnopolskiej zwyciężył Sebastian Górniak, prezes Fundacji Balian Sport – za aktywizację osób z niepełnosprawnościami oraz wspieranie ich w przełamywaniu własnych ograniczeń poprzez uczestnictwo w zajęciach i wydarzeniach sportowych w ramach takich dyscyplin jak: boks, rugby czy nurkowanie; a także za zapewnienie im dostępu do specjalistycznej pomocy lekarskiej.

Kapituła Konkursu doceniła również osoby działające podczas pandemii Covid -19. Tytuł „Społecznika Roku 2020” w tej kategorii odebrała Aleksandra Czarna-El Baz, założycielka Fundacji „Senior w Koronie”. Jej działania przyczyniły się do objęcia wsparciem aprowizacyjnym, medycznym i psychologicznym najbardziej potrzebujących seniorów. Laureatka Konkursu w swoje działania włączyła kilka tysięcy wolontariuszy i pozyskała licznych darczyńców.

Obok nagród głównych przyznano trzy nagrody specjalne. Dwie z nich otrzymali Joanna Czerska-Thomas oraz Kosma Kołodziej – koordynatorzy programu „Wsparcie dla Szpitala” w Bydgoszczy. Nagrodzeni zorganizowali i prowadzili wzorowy system wsparcia, dzięki któremu zapewniono środki ochrony osobistej oraz wyżywienie dla personelu 19 szpitali oraz licznych placówek opiekuńczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Nagrodą specjalną doceniono również Aleksandrę Smolińską – prezeskę Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. W werdykcie podkreślono jej konsekwentne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z warszawskiej Pragi oraz pobudzanie mieszkańców do działania poprzez prowadzenie Praskiej Światoteki i społecznego Radiopraga.pl, a także zaangażowanie lokalnej społeczności w rewitalizację podwórek i tworzenie miejskich pasiek.

W skład Kapituły Konkursu „Społecznik Roku” wchodzą: Renata Kim, Szefowa działu Społeczeństwo tygodnika „Newsweek Polska”; Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; Jan Kuroń, wnuk Jacka Kuronia i znany ekspert kulinarny, Tomasz Lis, Redaktor Naczelny tygodnika „Newsweek Polska”, Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce; Janina Ochojska, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, Przemysław Radwan-Röhrenschef, Wiceprezes Fundacji Szkoła Liderów oraz Michał Rusinek, Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej. 

Moc społecznej energii w czasach pandemii

Dalsza część wieczoru poświęcona była finałowi XI edycji programu „Działaj Lokalnie”. Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, w swoim przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na znacznie komunikacji w realizacji programu.

„Filmy nakręcone przez grantobiorców są znakomitym narzędziem komunikacji i pokazują, że wartości programu: zaangażowanie społeczne, gotowość do podejmowania wyzwań i dzielenie się zasobami zaowocowały znakomitymi rezultatami, także w  czasie pandemii” – powiedział Prezes ARFP. Zwrócił również uwagę na skuteczność reakcji Ośrodków Działaj Lokalnie w odpowiedzi na problemy spowodowane wybuchem  pandemii. Najbardziej efektywne ODL i ich dobre praktyki zostały nagrodzone.

Konkurs „Opowiedz…”

Konkursie „Opowiedz…” nagrody przyznane zostały za lata 2019 i 2020. Konkurs skierowany jest do  beneficjentów Ośrodków Działaj Lokalnie, a jego celem jest zachęcanie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach programu „Działaj Lokalnie”, a w konsekwencji na aktywizację lokalnej społeczności oraz budowanie dobra wspólnego.

Za rok 2019 nagrody w wysokości 2500 zł otrzymali, w kategorii:

CZŁOWIEK – nagrodę główną za film pt.: „Nasza gwara w dialogu pokoleń”, otrzymała grupa nieformalna „Koło emerytów i rencistów w Szudziałowie”, zgłoszona przez Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny”

  • MIEJSCE – nagrodę główną za film pt.: „To, co ważne…” otrzymała Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” odział w Winiarczykówce, zgłoszona przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy
  • MOTYW – nagrodę główną za film  pt.: „Na walizkach” otrzymała grupa nieformalna Lokalni Fotografowie przy Gminnym Ośrodku Kultury Gilowice, zgłoszona przez Żywiecką Fundację Rozwoju
  • FILMOWY PRODUKT PROJEKTU – nagrodę główną za  film pt.: „Opowiedz… o projekcie Czernichów z lotu ptaka”, otrzymała grupa nieformalna „Klub dźwięku i obrazu”, zgłoszona przez Żywiecką Fundację Rozwoju

Za prace przygotowane w 2020 roku nagrody w wysokości 2500 zł otrzymali, w kategorii:

CZŁOWIEK – nagrodę główną za film pt.: „Kwiatowy przysiółek − miejscem dla pszczółek”, otrzymała Fundacja Paradiso św. Filipa Neri, zgłoszona przez Żywiecką Fundację Rozwoju

  • MIEJSCE – nagrodę główną za film pt. „Opowiedz…(cie). Jak tworzyliśmy tu Pobiedziska.TV!” otrzymała grupa nieformalna Klub „tu Pobiedziska.TV”, zgłoszona przez Lokalną Grupę Działania „Trakt Piastów”
  • MOTYW – nagrodę główną za film pt.: „Sportem pokonamy wirusa” otrzymała Grupa nieformalna Rodziców podejmujących działania w kierunku przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii, zgłoszona przez Fundację Sztuki, Przygody I Przyjemności ARTS
  • FILMOWY PRODUKT PROJEKTU – nagrodę specjalną w wysokości 3000 zł, za  film pt.: „Drugi wymiar”, otrzymało Stowarzyszenie Sportownia – autorzy filmu: Izabela Janczak-Bizoń, Kamil Sorocki, Jakub Kudłacz. Film zgłoszony przez Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Komisja Konkursu doceniła również prace, które dokumentowały projekty mające na celu walkę z negatywnymi skutkami pandemii: 

  • w kategorii ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE PRZECIWDZIAŁAJĄCE NEGATYWNYM SKUTKOM COVID-19, nagrodę główną w wysokości 2500 zł, za film pt.: „Wieś szyta na miarę”, otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Kończyc Małych, nominowane przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej
  • w kategorii ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE PRZECIWDZIAŁAJĄCE NEGATYWNYM SKUTKOM COVID-19, wyróżnienie w wysokości 1500 zł, za film pt.: „W zdrowym ciele-zdrowy umysł! Działaj lokalnie 2020”, otrzymała Inicjatywa działaj lokalnie „Dbamy o swój dom”, nominowana przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Konkurs na „Najlepsze dobre praktyki Ośrodki Działaj Lokalnie”

Ważnym punktem uroczystości było również ogłoszenie zwycięzców Konkursu na „Najlepsze dobre praktyki Ośrodki Działaj Lokalnie”, w ramach którego docenione zostały działania będące przykładem dla innych, charakteryzujące się innowacyjnym podejściem oraz podnoszące jakość Programu. 

Nagrody o łącznej puli 30 tys. zł za dobre praktyki otrzymały następujące Ośrodki Działaj Lokalnie, w następujących kategoriach:

Za KOMUNIKACJĘ O PROGRAMIE „DZIAŁAJ LOKALNIE” nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” za dobrą praktykę pt.: „Synergia komunikacji” oraz Fundacja Aktywizacja i Rozwoju za dobrą praktykę pt.: „Przygoda z radiem, zapowiadamy się na Facebooku”.

W kategorii LOKALNE SZKOŁY ANIMATORÓW nagrodziliśmy Żywiecką Fundacjaę Rozwoju za dobrą praktykę pt.: „Szkoła Animacji Lokalnej – Wiosenny transfer”. Za POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Kaczawskie za dobrą praktykę pt.: „Kampania fundraisingowa: Działanie nie wygasa!”, Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej za dobrą praktykę pt.: „Wieczór Darczyńców online” oraz Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” za dobrą praktykę pt.: „zaDziałaj Lokalnie w Powiecie Płockim.

W ostatniej kategorii – PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM PANDEMII nagrodziliśmy Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa. za dobrą praktykę pt.: „Współpraca w pandemii”, Fundację Nauka dla Środowiska z Koszalina, za dobrą praktykę pt.: „ODL pomaga działać”  oraz Fundację Koalicja dla Młodych, za dobrą praktykę pt.: „Koszyk Witamin dla Seniora”.

NAGRODĘ SPECJALNĄ, za wyjątkowe inspirowanie grantobiorców „Działaj Lokalnie” do realizacji dwóch projektów„Opowieści z czasów zarazy, czyli jak oswoić strach” i „By wygrać z pandemią walki, piszemy dla dzieci bajki”, otrzymało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica”.

Uroczystość  poprowadził Grzegorz Nawrocki, a zwieńczeniem wieczoru był nastrojowy koncert Moniki Borzym.