Mapa strony

W Sianowie Razem Tworzymy Ogród Pokoleń

Data opublikowania: 31 sierpnia 2018

Autor:
Aleksandra Dębowska
ODL:
Fundacja Nauka dla Środowiska
Grantobiorca:
Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora

Dzięki dofinansowaniu z konkursu Działaj Lokalnie 2018, Sianowska Akademia Seniora wraz z podopiecznymi Dziennego Domu Senior+ w Sianowie oraz chętnymi mieszkańcami gminy tworzy wspólną zieloną przestrzeń integracji wielopokoleniowej w samym sercu miasta.

Celem projektu „Sianowski Ogród Pokoleń” jest przeciwdziałanie izolacji i samotności osób starszych poprzez organizację miejsca wielopokoleniowych spotkań umożliwiającego organizację systematycznych i różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego. A jednocześnie w projekcie zaplanowano działania mające na celu wzrost zaangażowania sianowskiej społeczności w rozwiązywanie problemów najstarszych członków gminy.

Dotychczas spotkaliśmy się już dwukrotnie, a efektem naszych prac w wesołej atmosferze jest uprzątnięty teren ogrodu. Na następnych spotkaniach wolontariackich przygotujemy teren, aby móc w ogrodzie stworzyć sfinansowany ze środków Działaj Lokalnie placyk z polbruku oraz ścieżki dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora zaprasza do wspólnej realizacji projektu „Sianowski Ogród Pokoleń”! Dołącz do nas i stwórzmy miejsce spotkań łączące pokolenia – zagospodarujmy zapomnianą przestrzeń przy Dziennym Domu Senior + w Sianowie. Stań się częścią tego miejsca! Wystarczą chęci i para rąk do pracy.

Zapraszamy osoby w każdym wieku. Kolejne spotkanie już we wrześniu na terenie ogrodu przy Dziennym Domu Senior + w Sianowie, ul. Armii Polskiej 33. Znajdź nas na Facebooku!

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu „Działaj lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Nauka dla Środowiska

 

Tekst i zdjęcia: Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora