Mapa strony

„Renowacja Zabytkowego Mlewnika Młyńskiego Wraz z Organizacją Zajęć Edukacyjnych w Osadzie Młyńskiej”

Data opublikowania: 2 grudnia 2020

Autor:
Alicja Szczutowska
ODL:
Fundacja Horyzont360
Grantobiorca:
Fundacja Ochrony i Wsparcia Dziedzictwa Kulturowego „Osada Młyńska

Fundacja Ochrony i Wsparcia Dziedzictwa Kulturowego „Osada Młyńska” z siedzibą w m. Roztoka –Brzeziny informuje że w okresie od 01.09.2020r. do 30.11.2020r. na terenie zabytkowej osady młyńskiej w Roztoce-Brzezinach realizowała projekt „Renowacja zabytkowego mlewnika wraz organizacją zajęć edukacyjnych w osadzie młyńskiej”.

Projekt polegał na przeprowadzeniu prac renowacyjnych zabytkowego 150 letniego mlewnika młynarskiego z polskiej fabryki maszyn młyńskich Cezary Skoryna i Ska. Wykonano prace czyszczenia, piaskowania i malowania elementów drewnianych i stalowych maszyny młynarskiej. Poddano także, renowacji zabytkowe walce poprzez ponowne ich ryflowanie. Ponadto w ramach projektu wykonano tabliczkę upamiętniającą postać Cezarego Skoryny, twórcy polskiej fabryki maszyn młynarskich która istniała na przełomie XIX i XX wieku w Warszawie w zaborze rosyjskim.

Przeprowadzone także zostały zajęcia edukacyjne nt. tradycyjnego młynarstwa w tym przygotowywania lokalnych potraw  tzw. proziaków oraz pokazowy przemiał w młynie. Zajęcia odbyły się, ze względu na panującą sytuację epidemiczną w Polsce w trybie online za pośrednictwem Szlaku Tradycyjnych Rzemiosł.

Projekt został zrealizowany poprzez dofinansowanie ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie-Fundacja Horyzony360 w Wielogłowach.