Mapa strony

Razem Zdrowo I Wesoło!

Data opublikowania: 19 października 2018

Autor:
Piotr Pochopień
ODL:
Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia

Stowarzyszenie Nasza Wieś Śleszowice to dosyć młoda organizacja, której członkowie postanowili spróbować poanimować lokalną społeczność. W zeszłym roku zorganizowali ciekawe zajęcia dla dzieci, tworząc swoistą świetlicę wiejską. Tym razem postanowili zadbać o siebie i o mieszkańców.

Członkowie stowarzyszenia zaważyli, że we wsi następuje stopniowy zanik relacji między mieszkańcami, brak aktywności społecznej, zamykanie się we własnych domach, mieszkańcy pochłonięci są głównie pracą w gospodarstwie domowym oraz sprawami osobistymi, a seniorzy siedzą w domu. Naturalnym celem projektu stała się integracja grupy starszych mieszkańców wsi oraz wyciągnięcie ich z domu.

Projekt polega na cotygodniowych spotkaniach, na których odbywają się zajęcia gimnastyczne i taneczne dostosowane do wieku i możliwości ruchowych uczestników. Mieszkańcy Śleszowic spotykają się w świetlicy. Oprócz zajęć ruchowych uczestniczą oni w wartościowej pogadance nt. zdrowego trybu życia.
Drugi rodzaj aktywności jaki zaplanowano to spacery z kijkami po okolicy i poznawanie zakątków małej ojczyzny. Dla osób niemających kijków zakupiono kilka ich par.

A co jeszcze przed nimi? Na pewno kolejne zajęcia ruchowe, wyprawy kijkowe w Beskid Średni i wreszcie wspólnymi siłami zorganizowana impreza andrzejkowa!