Mapa strony

„Raj Dla Dzieciaków” Podsumowany

Data opublikowania: 25 października 2018

Autor:
Monika Marks
ODL:
Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie odbył się II Piknik Rodzinny, który był kulminacyjną częścią Projektu „Raj dla dzieciaków”, w ramach którego doposażono istniejący tu Plac Zabaw.

W imprezie, która odbyła się 5 października br. wzięły udział dzieci z pierwszej i drugiej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 i ich rodzice, a także maluchy z pobliskiej okolicy wraz z rodzicami i opiekunami. Przybyłych na piknik gości przywitała wicedyrektor ZSO Małgorzata Martyniak, zapraszając do wspólnej zabawy. Nie zabrakło również wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariatu w ZSO oraz członków Samorządu Uczniowskiego, którzy zaproponowali przybyłym małym gościom i ich opiekunom szereg zabaw i gier integracyjnych. Odbyły się również niecodzienne zajęcia plastyczne – rysowanie kredą. Jednak największą atrakcją dla dzieci były nowo zakupione zabawki na placu zabaw.
W ramach projektu odbył się również konkurs plastyczny pt. „Nasze zabawy na placu zabaw”. W czasie pikniku odbyła się wystawa nagrodzonych wcześniej prac. Rozegrano także mecz  piłki nożnej, a zwieńczeniem pikniku był grill z kiełbaskami.

II Piknik Rodzinny z pewnością był świetną okazją do integracji międzypokoleniowej. Wierzymy, że doposażony plac zabaw będzie służył najmłodszym mieszkańcom jak najdłużej i będzie miejscem spotkań wielu rodzin.

Źródło: ZSO w Zelowie