Mapa strony

Zróbmy coś razem

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Cel projektu

Celem głównym projektu było wspólne działanie mieszkańców służące poprawie komfortu ich życia. Projekt pozwolił zebrać cała gamę działań wspomagających proces rozwojowy wychowanków.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania opisane w projekcie są zgodne z działaniami Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Domu Dziecka Nr 2, ale również stanowią nową formę aktywności naszej grupy. Dotychczas nasze działania skupiały się na dzieciach z domu dziecka. Celem nadrzędnym naszego Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom będącym ofiarami przemocy, chorób i ubóstwa. Staramy się zapewnić naszym dzieciom rozwój duchowy i kulturowy. Jako stowarzyszenie promujemy inicjatywy wychowawcze sprzyjające prawidłowemu rozwojowi dzieci. Obecnie chcieliśmy wyjść poza obszar placówki, spróbować zrobić coś wspólnie z naszą społecznością lokalną. Ten projekt stał się propozycją dla nas, jako Stowarzyszenia. Nowo powstały plac stał się wielopokoleniowym miejscem kultywowania i pamięci o grach.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu stało się stworzenie nowych możliwości spędzania czasu wolnego jako przeciwdziałanie patologii, zagrożeniom cywilizacyjnych, bierności, stagnacji, lęku przed światem i nowymi doświadczeniami. Rezultatem stało się wspólne działanie mieszkańców, integrujące społeczność przez ok. 100 godzin pracy oraz wzrost umiejętności współpracy i koordynacji projektu, pozyskiwania i zarządzania środkami u 7 osób.

Odbiorcy projektu

Osoby, które korzystają ze zrealizowanego projektu to: wychowankowie dwóch domów dziecka, ok. 500 dzieci i młodzieży ze Zwierzyńca, w tym ok. 300 dzieci i młodzieży z pobliskich szkół, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej (ok. 20 osób), a także dorośli i dzieci przebywający w Zwierzyńcu w ramach wypoczynku letniego i zimowego.

Partnerzy w realizacji projektu

Dom Dziecka Nr 2, Dom Dziecka Nr 1, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Centrum Kultury, Zakład Gospodarki Komunalnej, Nadleśnictwo Zwierzyniec, Urząd Gminy Zwierzyniec, wolontariusze ze Zwierzyńca