Mapa strony

Zostań Młodym Strażakiem

Cel projektu

Aktywizacja młodzieży do uczestnictwa w szkoleniach, ćwiczeniach oraz konkursach. Poszerzanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz udzielania pierwszej pomocy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl spotkań dydaktycznych i integracyjnych, które prowadzili funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej ze Szczecinka. Projekt rozpoczęliśmy od ślubowania młodzieży, wręczenia im specjalnych strojów oraz legitymacji. Ślubowanie połączyliśmy z rozpoczęciem wakacji, podczas których zorganizowaliśmy zabawy, konkursy, ognisko oraz zamek dmuchany. Zakończeniem projektu był konkurs z nagrodami sprawdzający wiedzę zdobytą przez cały cykl spotkań. Młodzież pojechała również na jednodniową wycieczkę do szkoły pożarniczej, aby zobaczyć jak wygląda codzienna praca strażaka.

Rezultaty projektu

– Umiejętności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.
– Umiejętność podejmowania odpowiednich decyzji w sytuacjach pożaru/wypadku.
– Zwiększenie wiedzy oraz świadomości młodzieży na temat ochrony przeciwpożarowej.

Odbiorcy projektu

Młodzież w wieku 8-18 lat z Gwdy Wielkiej, Gwdy Małej oraz okolicznych koloni, 15-25 osób (w zależności od spotkania).

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy Szczecinek
Funkcjonariusze Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku
Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinku