Mapa strony

Zobacz, spróbuj, pomóż

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”

Cel projektu

Przełamanie barier dotyczących działania w sytuacji kryzysowej. Nauka pierwszej pomocy przedmedycznej: na co zwrócić uwagę, jakie informacje zebrać wzywając pomoc. Bezpieczne zachowanie a zagrożenia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadziliśmy spotkania w kl. I-III szkoły podstawowej i przedszkolu, gdzie omówiliśmy zagrożenia czyhające w lesie, nad wodą, na drodze, na podwórku. Zaprosiliśmy dzieci na plener malarski (murale na płótnie) pt. „Moje bezpieczne wakacje i straż pożarna”. Przedszkolaki odwiedziły nas w remizie strażackiej, gdzie zapoznały się z pracą strażaka-ochotnika, obejrzały wozy strażackie i sprzęt bojowy. Byliśmy na festynach organizowanych przez Urząd Gminy w Osieku. Zgłębialiśmy tajniki pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów ćwiczebnych i AED. Były warsztaty dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku oraz podczas Dnia Seniora w Osieku. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem ONI-Osieckie Noce Integracyjne. Na podsumowaniu projektu był ogromny tort i profesjonalni ratownicy medyczni.

Rezultaty projektu

W ramach projektu zrealizowaliśmy: warsztaty dla uczniów ZSP, plener malarski dla klas I-III SP w Osieku, warsztaty podczas trzech festynów gminnych, warsztaty z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku, warsztaty, pogadanki i zabawy dla przedszkolaków, współdziałanie ze Stowarzyszeniem ONI – Osieckie Noce Integracyjne, szkolenie dla seniorów, spotkanie z ratownikami medycznymi. 10 spotkań dla ok. 400 osób.
Zakupiliśmy zestaw fantomów i AED.
Zyskaliśmy i przekazaliśmy wiedzę.

Odbiorcy projektu

  • Przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści z ZSP w Osieku
  • Emeryci i seniorzy
  • Uczestnicy festynów – mieszkańcy i inni odwiedzający te wydarzenia
  • Podopieczni ŚDS w Osieku

Partnerzy w realizacji projektu

  • Stowarzyszenie ONI – Osieckie Noce Integracyjne
  • Urząd Gminy Osiek
  • Zespół Szkół Publicznych w Osieku
  • Środowiskowy Dom Samopomocy Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Osieku
  • Rada Sołecka i Sołtys Sołectwa Osiek