Mapa strony

Zielono nam

Logotyp Stowarzyszenia „Przystań”

Cel projektu

Celem Projektu ”Zielono nam” była integracja międzypokoleniowa realizowana poprzez wspólną pracę, gry i zabawy, wspólne spędzanie czasu wolnego z jednoczesnym upiększeniem otoczenia Świetlicy Wiejskiej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania integrujące mieszkańców wokół wspólnego celu:

  1. Związane z zagospodarowaniem terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w Jaskowie – niwelacja terenu, urządzenie klombów kwiatowych, wykonanie ławeczek. Mieszkańcy po usunięciu darni rozłożyli agrowłókninę w miejscach nasadzeń, przysypując ją drobnym kamykiem i piaskiem. Z materiału własnego zrobili 2 ławki i 5 małych ławeczek do posiedzenia przy ognisku. Miejsce pod ognisko zostało wybetonowane i obłożone kamieniami. Przygotowali i zamontowali tabliczki z nazwami posadzonych roślin oraz logo Działaj Lokalnie na drewnianym plastrze. W ramach tych działań odbyła się prelekcja na temat roślin i ich roli w życiu człowieka oraz wspólna wycieczka mieszkańców do Ogrodu Botanicznego Gołubie na Kaszubach.
  2. Cykl 10 zajęć ruchowych z instruktorem fitness.
  3. Ognisko podsumowujące projekt.

Rezultaty projektu

Efektem projektu jest nowo zagospodarowany teren przy Świetlicy Wiejskiej – miejsce spotkań mieszkańców Jaskowa. W prace aktywnie włączyli się najmłodsi, realizując zasadę: „jak każdy zrobi trochę, razem będzie więcej”. Rezultatem jest poczucie lokalnej tożsamości i odpowiedzialności za wspólne dobro.
Integracja międzypokoleniowa, wspólne spędzanie czasu wolnego, wspólna praca, poznanie nowych miejsc, wzrost aktywności ruchowej, nauka i kontynuacja gry w palanta, Hula-Hop dla dzieci – to też rezultaty projektu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami Projektu „Zielono nam” są mieszkańcy Jaskowa oraz goście odwiedzający naszą miejscowość.
Trudno oszacować liczbę odbiorców, ale nowo powstałe otoczenie świetlicy z całą pewnością sprawi, ze wiele osób zechce spędzić czas na świeżym powietrzu w otoczeniu estetycznych roślinek.

Partnerzy w realizacji projektu

Podczas realizacji projektu uzyskaliśmy wsparcie Urzędu Gminy w Zalewie i Sołectwa Jaskowo.