Mapa strony

Ze słońcem w tle

Logotyp Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka”

Cel projektu

 • wzrost kompetencji w zakresie zagospodarowania terenów zielonych;
 • stworzenie miejsca, w którym okoliczna społeczność może aktywnie spędzać wolny czas;
 • integracja osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Głównym celem było zagospodarowanie terenów zieleni wokół budynku Specjalnego Ośrodka SOSW w Hucie. Działania w ramach realizacji projektu sprowadzały się do odchwaszczenia terenu, założenia trawników oraz planowanych wiosną nasadzeń drzew, krzewów i roślin zielnych. Za przestrzenne zagospodarowanie terenu zieleni wokół budynku był odpowiedzialny architekt krajobrazu. W przedsięwzięciu czynny udział brała społeczność lokalna. Dodatkowo cel projektu uwzględniał wyznaczenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, która przebiega na trasie Huta – Krępa Kościelna. Na ścieżce rekreacyjno-edukacyjnej utworzyliśmy tablice informacyjne dotyczące flory i fauny, występujące na tych obszarach oraz rozmieściliśmy ławeczki, jako miejsce odpoczynku.Wykonanie przerosło nasze oczekiwania! Do zobaczenia wiosną!

Rezultaty projektu

 • wytyczenie i oznaczenie szlaku Huta–Krępa Kościelna;
 • przygotowanie miejsc odpoczynku – drewniane ławeczki, tablic informacyjnych;
 • przeprowadzenie terenowych lekcji przyrody oraz biologii dla uczniów lokalnych szkół;
 • wzrost pewności siebie, wyrobienie w dzieciach z różnymi typami niepełnosprawności, przeświadczenia, że pomimo deficytów, są w stanie zrobić wiele dla społeczności;
 • zagospodarowywanie terenów zielonych wokół Ośrodka;
 • umocnienie więzi pomiędzy lokalną społecznością.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą:

 • dzieci i młodzież niepełnosprawna z powiatu lipskiego i powiatów ościennych – ok. 100 osób;
 • wolontariusze, harcerze, „Strzelcy” – ok. 40 osób;
 • dzieci i młodzież ze szkół na terenie gminy Lipsko – 6 szkół, które zaprosimy na lekcje przyrody w terenie.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami naszego zadania miały być Stowarzyszenia działające na naszym terenie (Strzelec, ZHP Forum Kobiet), jednak po „zaszczepieniu” pomysłu nasz projekt nabrał zupełnie innego wymiaru. Zaangażowali się w zadanie: Nadleśnictwo Zwoleń, Marcule, Burmistrz MiG Lipsko, MZDWiK Oddz. Radom, Senator RP Andrzej Łuczycki, Fundacja Follow Me z Panią Iwoną Paszkiewicz ze Zwolenia i wielu innych.