Mapa strony

Zagraj z nami Wojcieszanami!

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

Aktywizacja najmłodszego pokolenia do działania na rzecz dobra wspólnego wsi Wojciechy poprzez przygotowanie gry „Zagraj z nami Wojcieszanami” (zmodyfikowana wersja znanych podchodów).

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • przeprowadzenie 27 godzin warsztatów teoretyczno-praktycznych
  • wykonanie gry „Zagraj z nami Wojcieszanami” wraz z mapą, instrukcją, rekwizytami i opakowaniem
  • premiera gry, czyli wspólna gra uczestników projektu z rodzinami i mieszkańcami wsi

Rezultaty projektu

Dzieci otrzymały propozycję spędzania wakacyjnego czasu i porcję wiadomości i umiejętności z dziedziny geografii. Powstała gra, która była wykorzystywana już trzykrotnie po zakończeniu projektu. Zaangażowany został nowy wolontariusz. Wojciechy zyskały charakterystyczną atrakcję. Projekt uwolnił potencjał dzieci, umocnił przekonanie, że wspólne działanie przynosi rezultaty. Nastąpiła integracja – gra to świetna forma wspólnego spędzenia czasu. Projekt wspomaga rozdział Wojciech związany z tworzeniem wioski tematycznej.

Odbiorcy projektu

Bezpośredni:

  • 15 dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wojciechach, zamieszkujących na terenie Sołectwa Wojciechy, która wzięła udział w warsztatach i opracowała grę.

Odbiorcy pośredni:

  • około 20 osób, które brały udział w premierze gry. W przyszłości z gry będą korzystać inne grupy osób.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Stowarzyszenie Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce
  • Dom Kultury w Wojciechach
  • Urząd Gminy Bartoszyce