Mapa strony

Żaczki na start, czyli futbol łączy Mizerów

Logotyp Centrum Społecznego Rozwoju

Cel projektu

Celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom oraz aktywizacja i integracja mieszkańców Mizerowa. Dzieci i dorośli mieli z radością reprezentować i wspierać klub ze swojej miejscowości.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: ogłoszono nabór wśród dzieci Mizerowa i stworzono drużynę żaków LKS Mizerów liczącą 25 zawodników w wieku od 6-9 lat, zakupiony został sprzęt treningowy, prowadzone były zajęcia treningowe, drużynę zgłoszono do rozgrywek ligowych, drużyna wzięła udział w dwunastu turniejach, projekt zakończono turniejem wewnętrznym, podczas którego wszyscy otrzymali pamiątkowe medale. W działaniach drużyny czynny udział brały rodziny zawodników, oglądając, wspierając i głośno dopingując. Rodzice pomagali przy transporcie zawodników na turnieje wyjazdowe oraz przy organizacji turniejów rozgrywanych w Mizerowie, m.in. przygotowując słodki poczęstunek w formie domowych wypieków i gorącego napoju, który wydawany był wszystkim uczestnikom zawodów.

Rezultaty projektu

Rezultaty projekt przerosły oczekiwania:

  • stworzona została drużyna składająca się z 25 dzieci;
  • drużyna wzięła udział w 12 turniejach piłkarskich;
  • zachęcono do udziału w projekcie rodziny dzieci;
  • wzrosła aktywność sportowa dzieci;
  • nastąpiła integracja i aktywizacja społeczności lokalnej;
  • wśród mieszkańców wyrobiła się umiejętności wspólnego działania;
  • wytworzone zostały więzi lokalne i duma z reprezentowania i wspierania swojej miejscowości;
  • nastąpiła popularyzacja sportu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci z Mizerowa i okolic w wieku od 6 do 9 lat oraz ich rodzice, opiekunowie, rodziny.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie, który udostępnił Klubowi boisko piłkarskie i salę gimnastyczną.