Mapa strony

Wyszło szydło z worka i wyhaftowało katany

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

Celem projektu było zachowanie starego, tradycyjnego zdobnictwa wiśniowskiego stroju oraz promocja gminy Wiśniowa poprzez wypromowanie produktu lokalnego jakim jest rogal św. Marcina.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:
1. Poszukiwanie starych zdjęć strojów ludowych, starych materiałów źródłowych. Do poszukiwań zaangażowano młodzież.
2. Warsztaty haftowania. Zakupiono materiały na katany, a następnie zorganizowano warsztaty z wyszywania katan, w których uczestniczyła młodzież z Wiśniowej.
3. Pokazy wyrabiania rogala św. Marcina. Zorganizowano pokazy dla mieszkańców Gminy Wiśniowa, na których zaprezentowano technikę wyrabiania tradycyjnego produktu lokalnego rogala św. Marcina.
4. Podsumowanie projektu. Pokaz stroju podczas odpustu parafialnego z okazji dnia św. Marcina, na którym rozdawane były również rogale.

Rezultaty projektu

Głównym rezultatem projektu było zebranie i zarejestrowanie starego tradycyjnego zdobnictwa wiśniowskiego – wyhaftowanie 6 katan, edukacja kulturowa i historyczna młodzieży i mieszkańców gminy Wiśniowa oraz promocja produktu lokalnego.

Rezultaty twarde:

  • zebranie materiałów na temat starego zdobnictwa
  • wyhaftowanie 6 katan
  • przeprowadzenie 10 warsztatów haftu
  • przeprowadzenie 5 pokazów z wyrabiania rogala św. Marcina
  • pokaz podczas odpustu
  • integracja międzypokoleniowa

Odbiorcy projektu

Odbiorcami bezpośrednimi projektu były członkinie KGW, które uczestniczył w warsztatach i pokazach.
Pośrednimi odbiorcami projektu byli mieszkańcy Gminy Wiśniowa.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy Wiśniowa
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej
Przedszkola Samorządowe z Gminy Wiśniowa