Mapa strony

Wyspa aktywności – tlen dla witalności

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie miejsca integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Przesieczna w obszarach aktywności fizycznej oraz zaangażowanie ich w działanie dla wspólnego dobra.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadziliśmy rewitalizację zdegradowanego terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przesiecznej. W ramach aktywności projektowej zagospodarowaliśmy teren i wybudowaliśmy kompleks aktywności fizycznej opartej na grach zespołowych (siatkówka plażowa, mini piłka nożna, mini plaża rekreacyjna). Wszystkie prace zostały wykonane w ramach wolontariatu mieszkańców. Zorganizowaliśmy także piknik dla mieszkańców podsumowujący projekt. W tym dniu odbył się także turniej siatkówki. Co tydzień odbywają się zajęcia Zumba Fitness (w okresie zimowym w świetlicy wiejskiej). Dodatkowo mieszkańcy mieli okazję udziału w szkoleniu z pierwszej pomocy prowadzonym przez ratownika z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego.

Rezultaty projektu

Miejscowość zyskała miejsce spotkań dla całej społeczności, aktywnego spędzania czasu, m.in. rozgrywania turnieju siatkówki plażowej podczas imprez plenerowych organizowanych w naszym sołectwie. Wspólna praca nad kompleksem przyczyniła się do zacieśnienia więzi sąsiedzkich oraz dbania o wspólne dobro, co procentuje przy realizacji nowych przedsięwzięć. Wzrosła również świadomość w zakresie pierwszej pomocy oraz zdrowego trybu życia.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są mieszkańcy sołectwa Przesieczna. Podczas organizacji imprez integracyjnych projekt objął mieszkańców gminy Radwanice oraz powiatu m.in. w wyniku organizacji turnieju siatkówki plażowej. Dodatkowym atutem jest otwartość kompleksu i udostępnianie turystom, którzy w coraz większym stopniu aktywizują się biegając lub podróżując rowerem.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli przede wszystkim lokalni przedsiębiorcy, którzy wspierali realizację projektu poprzez nieodpłatne użyczenie sprzętu, usługi transportowe, a także udzielając fachowych rad niezbędnych przy prowadzeniu prac.