Mapa strony

Wspólne działania – wspólne korzyści

Logotyp Centrum Inicjatyw Lokalnych

Cel projektu

Głównym celem projektu było zwiększenie integracji mieszkańców oraz ich aktywizacja, a także zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i edukacja dzieci.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania, które przyczyniły się realizacji celu projektu:
a) Zorganizowanie akcji sprzątania terenu przy remizie OSP

b) Przystosowanie terenów do wykorzystania w celu aktywnego wypoczynku dla mieszkańców,
odnowienie placu zabaw, przygotowanie boiska

c) Rodzinny Piknik i Dzień Otwarty OSP

d) Realizacja zajęć dla przedszkolaków i uczniów w szkole – 2 spotkania w przedszkolu po 30 min, 2 spotkania w szkole dla klas 1-3 po 45 min. Tematyka: jak zachować się w sytuacji pożaru/wypadku, gdzie zadzwonić i co powiedzieć itp.
Przeprowadzenie ćwiczeń przeciwpożarowych.

Rezultaty projektu

Rezultaty, z których będzie korzystać największa liczba mieszkańców to:
1. Uprzątnięty plac zabaw i terenu przy remizie – 2 tabliczki „Zostaw po sobie porządek” – wzięło udział ok. 30 osób;
2. Stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i rodzin przez przygotowanie: boiska do gry w piłkę nożną, miejsca do bezpiecznej i atrakcyjnej zabawy dla rodzin z małymi dziećmi;
3. Integracja mieszkańców przy organizowaniu i świętowaniu w ramach Pikniku Rodzinnego z udziałem
ok. 150 osób.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu była społeczność sołectwa Zdów – ok. 150 – 200 osób, całe rodziny
tj. dzieci najmłodsze, dzieci starsze, młodzież, dorośli i starsi – gdyż projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców.

Pośrednimi odbiorcami są zaproszeni goście i znajomi ok. 60 osób, którzy wzięli udział w Pikniku
Rodzinnym

Partnerzy w realizacji projektu

nie dotyczy