Mapa strony

Wspólne działania szansą na rozwój – Gmina Pozezdrze on-line

Logotyp Gołdapskiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie integracji poprzez wspólne działania na rzecz stworzenia portalu internetowego o Gminie Pozezdrze: www.turystykanamazurach.pl oraz mapy Gminy Pozezdrze.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Wszystkie działania przeprowadzone w projekcie doprowadziły do osiągnięcia wspólnego celu, stworzone zostało wspólne dobro, jakim jest portal internetowy Gminy Pozezdrze oraz aktywna mapa-bilboard. W ramach projektu zostały przeprowadzone spotkania z sołtysami, którzy następnie pobudzili do działania sołeckie społeczności. Oprócz tego przeprowadzone zostały indywidualne rozmowy z przedsiębiorcami. Rozmowy te miały zachęcić do umieszczania ofert turystycznych i atrakcji na powstającym portalu Gminy Pozezdrze.

Rezultaty projektu

Na powstałym portalu internetowym zamieszczone zostały atrakcje i walory Gminy Pozezdrze, czyli wszystko to, czym mieszkańcy chcą się pochwalić i czym pragną zachęcić turystów do odwiedzania naszej gminy. Dzięki temu powstało wspólne dobro. Mieszkańcy gminy mają świadomość tego, że mogą zmieniać miejsce, w którym mieszkają, że mają na to wpływ i że to od nich zależy wizerunek miejsca, w którym mieszkają.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są:

  • wszyscy mieszkańcy Gminy Pozezdrze (około 3000 osób);
  • turyści przybywający na wypoczynek na teren Gminy Pozezdrze;
  • wszystkie osoby, które odwiedzą portal internetowy Gminy Pozezdrze;
  • turyści i osoby przejeżdżające przez miejscowość Pozezdrze, które będą miały możliwość zobaczenia;
  • powieszonej przy drodze mapy Gminy Pozezdrze.

Partnerzy w realizacji projektu

Projekt nie przewidywał partnerów podczas realizacji.