Mapa strony

Wędrówki przez sztukę

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Cel projektu skierowany został na integrację wielopokoleniową, rozbudzenie zainteresowań sztuką przez różne jej formy, zachęcanie lokalnej społeczności do uczestnictwa w spotkaniach kulturalnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

 1. Promocja projektu.
 2. Konkursy:
  a. „Jesienna piosenka”
  b. fotograficzny: „Jesień w mojej miejscowości”
  c. plastyczny: „Jesienna impresja – rodzinna praca przestrzenna lub płaskorzeźba”
 3. Warsztaty rękodzieła – wykonywanie ozdób techniką decupage.
 4. Jesienne spotkania przy książce w świetlicach wiejskich.
 5. Utworzenie grupy teatralnej składającej się z dzieci, rodziców i nauczycieli szkoły.
 6. Przygotowanie przedstawienia „Mikołajkowa przemiana”, poczęstunek.
 7. Przygotowanie prezentacji multimedialnej z realizacji projektu, wystawy prac konkursowych , wręczenie nagród , dyplomów i podziękowań dla zaangażowanych partnerów projektu.

Rezultaty projektu

 • wzmocnienie wartości w kultywowaniu i odbiorze sztuki;
 • międzypokoleniowa integracja społeczności lokalnej;
 • zacieśnienie współpracy szkoły z sołectwami;
 • wykonanie prac na rzecz grupy społecznej;
 • pozyskanie wyposażenia;
 • promocja działań szkoły.

Odbiorcy projektu

Rodzice i uczniowie szkoły, zaproszeni goście, mieszkańcy sołectw: dzieci w wieku przedszkolnym, dorośli i młodzież .

Partnerzy w realizacji projektu

sołtysi, świetlice wiejskie, przedsiębiorstwo komunikacyjne IRAS, Czaplinecki Ośrodek Kultury