Mapa strony

Warsztaty Wiedzy o Wiśle

Logotyp Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie uniwersalnego narzędzia do edukacji regionalnej, jakim są skrypty dla nauczycieli uczniów i rodziców Małych Wiślan, mieszkańców Beskidu Śląskiego i Śląska Cieszyńskiego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu odbyło się 8 wycieczek i zajęć dotyczących różnych zagadnień środowiskowych, historycznych i kulturowych związanych z pasterstwem. Zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem gospodarstw góralskich i agroturystyk. Cieślar U Gazdy w Brennej co roku organizuje Mistrzostwa Górali w Koszeniu Łąki. U Jana Kędziora, promującego wiślańską brendz,ę miyszaliśmy owce. Na Cieńkowie i Stecówce uczestniczyliśmy w rozsadzie owiec. Na klagani sera wybraliśmy się do CPR w Koniakowie. O rozwoju turystyki dowiedzieliśmy się na wycieczce górskiej na Stożek. Uczyliśmy się góralskich tańców i ubierania stroju cieszyńskiego. Dodatkowo odbywały się zajęcia metodyczne, polegające na gromadzeniu, porządkowaniu zdobytej wiedzy i opracowaniu jej w tematycznych skryptach do przeprowadzania lekcji szkolnych.

Rezultaty projektu

W naszych comiesięcznych spotkaniach wzięło udział około 200 osób, wiele spontanicznie przyłączało się do zajęć. Projekt trwał od lipca do grudnia 2016 r. Zaczęliśmy lubić siebie nawzajem, poznawać i traktować Wisłę, Beskid Śląski, Powiat cieszyński jako swoją małą ojczyznę. Powstał skromny skrypt z płytą CD z materiałami. Mamy nadzieję dołożyć w przyszłości kilka rozdziałów zwłaszcza, że od ponad 30 lat organizujemy dla dzieci i dorosłych Konkursy Wiedzy o Wiśle i będzie można je wykorzystać.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli przede wszystkim nauczyciele wiślańskich placówek edukacyjnych (5 Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, ZSGH, SOM, Przedszkola). Również członkowie WAA (Uniwersytet Trzeciego Wieku), ZNP, przewodnicy PTTK, druhowie z Wielopoziomowej drużyny ZHP „TAFADU”, Stowarzyszenie Twórców „Wiślanie”. W zajęciach brali też udział uczniowie starszych klas gimnazjum.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy projektu to wiślańskie władze samorządowe, wiślańskie placówki i władze oświatowe, Stowarzyszenie Twórców „Wiślanie”, gestorzy Kolei Linowej na Stożek, schroniska PTTK na Stożku, agroturystyki U Gazdy w Brennej, U Kędziorów na Pasiekach, Agroturystyka U Kukuczki na Stecówce, Cieńkówie, Muzeum Beskidzkie w Wiśle, Zespół Regionalny „Wisła”, P.H.U. „Rapido”, Wiślańska Akademia Aktywnych.