Mapa strony

Wariacje Matyckie nad Jeziorakiem

Logotyp Stowarzyszenia „Przystań”

Cel projektu

Promocja wsi, integracja społeczności, utworzenie miejsca rekreacji wodnej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Sesja fotograficzna, wydruk pocztówek, utworzenie miejsca rekreacji wodnej, przeprowadzenie rejsu żeglarskiego, warsztaty pierwszej pomocy.

Rezultaty projektu

3 warsztaty po 4 godziny – pierwsza pomoc, 2 rejsy żeglarskie 1-dniowe, 1 sesja fotograficzna, 1 miejsce rekreacji wodnej, 1 impreza integracyjna.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy mc. Matyty oraz turyści przebywający we wsi.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy Zalewo