Mapa strony

Wakacje w ruchu, tańcu i kolorze

Logotyp Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu

Cel projektu

Głównym celem projektu było działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z mieszkańcami, zarówno młodszymi jak i starszymi; zaspokojenie potrzeby przynależności, samorealizacji.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt rozpoczął się maratonem zumby na rynku w Pilźnie, w którym udział wzięli uczniowie szkół, Burmistrz Pilzna, inni przedstawiciele naszych społeczności. Ponadto zorganizowaliśmy 8 cotygodniowych treningów zumby na placu Gimnazjun Publicznego w Pilźnie w miesiącach lipiec-sierpień. Drugi etap to organizacja sześciu spotkań, po dwa w każdej miejscowości. Zajęcia prowadzone były przez studentów z programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” i dotyczyły poznania sposobów wykonywania biżuterii handmade oraz poznano sposoby pracy nową, innowacyjna techniką z wykorzystaniem kamieni 3D. Na zakończenie projektu wykonano odbicia rąk kolorowymi farbami oraz zorganizowano dzień zabaw.

Rezultaty projektu

Odbiorcy oraz uczestnicy projektu nauczyli się sztuki wykonywania biżuterii metodą handmade, rozwinęli umiejętności malowania oraz wykształcili zdolności manualne. Łącznie było to około 60 osób. Uczestnicy nawiązali nowe znajomości, obyli się ze środowiskiem osób i dzieci niepełnosprawnych. Zainaugurowano zajęcia ruchowe poprzez taniec (w zajęciach zumby na świeżym powietrzu uczestniczyło około 300 osób), które po zakończeniu projektu przyjęły się w społeczeństwie i są nadal prowadzone.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były głównie dzieci i osoby niepełnosprawne z naszego środowiska. Ponadto odbiorcami były wszystkie inne osoby, które wyraziły swoje zainteresowanie uczestnictwem w projekcie. Z zajęć skorzystało około 60 osób; w zajęciach tanecznych i maratonie udział wzięło blisko 300 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Miasta Pilzno, Dom Kultury w Pilźnie, Szkoła Podstawowa w Pilźnie, Publiczne Gimnazjum w Pilźnie, Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ, Harcerstwo, Parafia Pilzno, Dębicki Klub Biznesu