Mapa strony

To jest takie proste

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Głównym celem projektu było dotarcie do jak największej liczby osób z informacją o tym, czym jest uzależnienie, jakie szkody powoduje w organizmie osoby uzależnionej, jakie negatywne skutki powoduje w otoczeniu rodziny. Dotarliśmy do osób uzależnionych z informacją na temat profilaktyki.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Wykonaliśmy remont sali, wymieniliśmy oświetlenie i założyliśmy wertykale na okna.  Zawarliśmy umowę z dwoma terapeutami na prowadzenie warsztatów, prelekcji i wykładów. Zadbaliśmy o to żeby jednym z prowadzących była osoba ze Złocieńca. Druga osoba to terapeuta z dużym doświadczeniem ze Stanomina. W ramach projektu odbyło się siedem dwugodzinnych spotkań na temat uzależnień, profilaktyki uzależnień z uczniami, nauczycielami i rodzicami, wśród obecnych były osoby uzależnione jak również wolne od nałogów. Nawiązaliśmy współpracę z pedagogami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej.

Rezultaty projektu

W ramach projektu stworzyliśmy około 1500 jednostek informacyjnych (plakaty, ulotki, internet, ogłoszenia parafialne, rozmowy z ludźmi) o tematyce uzależnień, jak również o tym gdzie, kiedy i o której godzinie można skorzystać z pomocy terapeuty. W ten sposób dotarliśmy do wielu osób, które są bardzo ważne dla naszego projektu ponieważ będą one mogły dotrzeć do kolejnych osób potrzebujących pomocy.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami naszego projektu byli: członkowie stowarzyszeń abstynenckich, młodzież ze szkół ponadpodstawowych, rodzice, nauczyciele, bezrobotni, osoby bezdomne, pracownicy Centrum Integracji Społecznej i Pomocy Społecznej.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy: samorząd lokalny, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, osoby fizyczne.