Mapa strony

Sztuka na mur beton

Logotyp Stowarzyszenia „Przystań”

Cel projektu

Głównym celem projektu „Sztuka na mur beton” było pokazanie, czym tak naprawdę jest i może być sztuka graffiti. Chcieliśmy zaangażować mieszkańców do zmiany przestrzeni i otoczenia, w którym żyją.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu odbył się szereg działań warsztatowych prowadzonych przez profesjonalistów, w efekcie czego powstały niezwykłe wielkoformatowe dzieła graffiti. Młodzież miała możliwość uczestniczyć w spotkaniach z autorytetami tej dziedziny sztuki, poznać się nawzajem, a przede wszystkim dowiedzieć się, czym graffiti jest tak naprawdę. Uczestnicy wzięli również udział w ogólnopolskim wydarzeniu skierowanym do młodzieży, gdzie mogli poznać od kuchni z czym wiąże się organizacja tego rodzaju przedsięwzięć.

Rezultaty projektu

Głównym, namacalnym rezultatem projektu było powstanie 4 wielkoformatowych prac graffiti upiększających zaniedbane i obskurne dotychczas miejsca w powiecie iławskim. Bez wątpienia jednym z rezultatów jest  również zmiana świadomości młodych ludzi dotyczącej aktów wandalizmu, jakie pojawiają się na murach wielu polskich miast (w tym naszych). Wierzymy, że dzięki temu projektowi niepożądanych zachowań będzie zdecydowanie mniej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli młodzi ludzie – mieszkańcy powiatu iławskiego (Kisielice, Lubawa, Iława), w tym również osoby niepełnosprawne, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Pośrednio odbiorcami byli również mieszkańcy miejscowość objętych projektem, którzy z entuzjazmem obserwowali podejmowane przez młodzież działania.

Partnerzy w realizacji projektu

Wśród partnerów projektu znalazło się wiele instytucji samorządowych (Urzad Miasta w Iławie, Ośrodek Kultury w Kisielicach, Ośrodek Sportu w Lubawie), ale także wiele podmiotów sektora prywatnego (Bricomarche, Galeria Koloru, Open Space, Showcast, Stolgen, Metalserwis), którzy bardzo wsparli nasze działania zarówno pod kątem finansowym, niefinansowym, ale też merytorycznym.