Mapa strony

SzachMistrz

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Głównym celem projektu była aktywizacja i integracja międzypokoleniowa mieszkańców wsi Borów Wielki poprzez alternatywne formy spędzaniu czasu wolnego wpływające na rozwój intelektualny mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt ,, SzachMistrz” obejmował nw. działania:

  1. PROMOCJA – REKRUTACJA – zostały rozwieszone plakaty informacyjne, rozdane zostały ulotki, opracowany został regulamin rekrutacji.
  2. WARSZTATY MISTRZ – SZACH: przeprowadzone zostały warsztaty szachowe, warsztaty przeprowadzone były w 2 grupach po 10 osób. W celu realizacji zadania został zatrudniony trener oraz zakupione szachy drewniane (10 szt.), szachy ogrodowe (1 komplet), mata do gry w szachy. Warsztaty odbywały się w Sali Domu Strażaka i w sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowie Wielkim.
  3. TURNIEJ SZACHOWY – podzielony był na dwa etapy, odbył się na terenie zielonym przy szkole.

Rezultaty projektu

Poprzez realizację przedmiotowego projektu zostały osiągnięte następujące efekty:

  • nabycie nowych umiejętności przez mieszkańców wsi;
  • integracja międzypokoleniowa mieszkańców;
  • aktywizacja mieszkańców we wspólnym działaniu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Borowa Wielkiego.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli:
– Państwowa Szkoła Podstawowa w Borowie Wielkim – użyczenie sali, pomieszczenia, terenu
– Ochotnicza Straż Pożarna w Borowie Wielkim – użyczenie sali
– Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich – wsparcie konsultacyjne, doradztwo