Mapa strony

Święto Miodu

Logotyp Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel projektu

  • integracja i aktywizacja mieszkańców wsi Mizary i Kienkówka oraz okolicznych miejscowości;
  • wypracowanie marki/produktu charakteryzującego region tj. pszczelarstwo.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt przebiegał dwuetapowo i został zrealizowany we wsiach Mizary i Kienkówka. W ramach imprezy pod hasłem „Święto Miodu” zostały zorganizowane stoiska promujące działalność pszczelarską oraz ogrodniczą – stoiska z produktami, tematyczne gry, zabawy, konkursy oraz występy artystyczne. Podczas festynu wystąpiły dzieci z Gminnego Dziecięcego Zespołu Ludowego „Ojra”, zaprezentowali się lokalni producenci kwiatów, miodu i wyrobów z miodu i miodopochodnych. Zostały przeprowadzone prelekcje na temat wpływu nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin na pszczoły oraz testy wiedzy na ww. temat. Zostały zorganizowane wystawy kwiatowe oraz konkursy związane z pielęgnacją kwiatów. Konkursy były dostosowane do trzech grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rezultaty projektu

  • większa wiedza i świadomość dotycząca pszczelarstwa i roślin miododajnych;
  • przełamanie bariery i większe zaangażowanie społeczeństwa w imprezy organizowane lokalnie, wzmocnienie tożsamości lokalnej regionu;
  • 2 imprezy integracyjne – festyny z udziałem mieszkańców gminy;
  • blok 10 konkursów i zabaw zw. z utrwalaniem wiedzy na temat pszczelarstwa i ogrodnictwa;
  • promocja gminy.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy gminy Stoczek Łukowski i nie tylko, zainteresowani poszerzeniem wiedzy na temat pszczelarstwa i ogrodnictwa oraz osoby pragnące miło spędzić czas wolny w plenerze w gronie rodziny, sąsiadów znajomych.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy Stoczek łukowski, rada sołecka wsi Mizary, rada sołecka wsi Kienkówka, parafia Stoczek Łukowski, wolontariusze, ODL