Mapa strony

Świat TechArt w Czarnem

Logotyp Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej

Cel projektu

Celem projektu „Świat TechArt w Czarnem” była integracja społeczności i jej aktywizacja, zaangażowanie jej we współpracę, stworzenie miejsca spotkań, organizacja warsztatów oraz dzielenie się wiedzą.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach warsztatów technicznych była możliwość poznania tajników pracy z maszyną CNC i drukarką 3D. Warsztaty „Wytnij numer” skupiały się wokół podstaw frezowania w drewnie. Drugi cykl dotyczył podstaw projektowania i obsługi drukarki 3D. W ramach warsztatów artystycznych uczestnicy wykonywali kwiaty z bibuły, uczyli się filcowania, pracowali z gliną, wyplatali koszyki, poznawali nowoczesne techniki plastyczne. Zorganizowano koncert, piknik, kiermasz i wystawę prac. Organizowano spotkania grup działających w Dolinie Czarnego w nowopowstałej świetlicy ogólnodostępnej CZAS, zakupiono rzutnik by można było organizować prezentacje i pogadanki. Wykonano film promujący, rozpoczęto kampanię na polakpotrafi.pl w celu zakupu pieca ceramicznego. Drukowano materiały promujące projekt i świetlicę.

Rezultaty projektu

Rezultatami prowadzonego projektu były:

  • zakup rzutnika, dzięki któremu mieszkańcy mogą organizować pogadanki, prezentacje;
  • wdrożenie mieszkańców do systematycznych spotkań;
  • aktywizowanie mieszkańców na rzecz wspólnego dobra;
  • poszerzenie oferty zajęć w Dolinie Czarnego;
  • rozpoczęcie działalności „Klubu Zdrowia”, a tym samym organizowania spotkań z lekarzami, dietetykami;
  • powstanie Czerniańskiej Akademii Kreatywności, poznawanie nowoczesnych sztuk plastycznych, wykonywanie, np. biżuterii.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem, ich rodzice, rodziny, nauczyciele i pracownicy szkoły, społeczność Doliny Czarnego, ale także mieszkańcy innych miast. Ponadto organizacje, instytucje, grupy, stowarzyszenia, przyjaciele szkoły. W organizowanych spotkaniach, warsztatach, akcjach i uroczystościach wzięła udział zaplanowana ilość osób, tj. ok. 500 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizacji projektu wspierali nas partnerzy: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2, mieszkańcy Czarnego, Społeczne Ognisko Muzyczne w Bielsku filia w Czarnem, Stowarzyszenie Grupa Twórców „Wiślanie” z Wisły, Towarzystwo Przyjaciół Wisły, Wiślańskie Centrum Kultury, Nadleśnictwo Wisła, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnem, Zarząd Osiedla w Czarnem oraz wolontariusze.