Mapa strony

Strażacy dzieciom

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Cel projektu

Głównym celem projektu było nabycie przez dzieci wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zorganizowano cykl warsztatów prowadzonych przez osoby uprawnione. Podczas warsztatów uczestnicy ćwiczyli umiejętność udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w sytuacji stresu i zagrożenia. Podczas zajęć dzieci nauczyły się, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, jak rozpoznać człowieka w stanie zagrożenia zdrowia lub życia, jak skutecznie wezwać pomoc, jak sprawdzić, czy poszkodowany oddycha, jak postąpić z poszkodowanym, który nie oddycha, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, jak poradzić sobie z prostymi przypadkami urazowymi. Na imprezie środowiskowej w Korytkowie Dużym zorganizowano konkurs dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy, które za prawidłowo przeprowadzoną akcję ratowniczą otrzymywały nagrody.

Rezultaty projektu

Przeszkolono 15 dzieci w wieku od 8 do 14 lat z zakresu pierwszej pomocy zaszczepiając w nich chęć niesienia pomocy już od najmłodszych lat. Podczas wakacji przy współpracy z miejscową biblioteką dzieci mogły wziąć udział w warsztatach plastycznych i na temat zdrowego odżywiania się i zdrowego trybu życia, zagospodarowano w ten sposób czas wolny dzieciom.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projekt były dzieci w wieku od 8 do 14 lat.

Partnerzy w realizacji projektu

Filia Biblioteczna w Korytkowie Dużym