Mapa strony

Staw życia…

Logo Fundacja Nauka dla Środowiska

Cel projektu

Głównym celem projektu było zintegrowanie lokalnej społeczności oraz wykorzystanie części terenu przyległego do stawu i stworzenie miejsca, z którego dumnie będą korzystać mieszkańcy Dadzewa.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Realizację projektu zaczęliśmy od prac przy stawie, które polegały na uprzątnięciu gałęzi, wycięciu krzaków, podrównaniu terenu. Prace takie podejmowane były kilkakrotnie, niekiedy przerywane zostawały przez deszcz, dlatego wracaliśmy kolejnego dnia aby zakończyć to, co wcześniej zaczęliśmy. Do tego działania włączali się ludzie bez względu na wiek. W montażu ławek i stawianiu wiaty także uczestniczyli mieszkańcy. Przed realizacją projektu miejsce to było zarośnięte krzakami, teren był bardzo nierówny. Przez kumulowanie się śmieci wytwarzał się nieprzyjemny zapach. Ten negatywny obraz na szczęście jest już historią! Zakończenie realizacji projektu odbyło się w piątek, 30 września 2016 r., a w imprezie wzięli udział mieszkańcy Dadzewa oraz zaproszeni przez nas goście.

Rezultaty projektu

Dobrem wspólnym jakie udało nam się osiągnąć jest miejsce, które stworzyliśmy. Staw został oczyszczony, teren przy nim wyrównany i zagospodarowany. Zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni goście mają miejsce, gdzie mogą odpocząć, spotkać się i porozmawiać – korzystając z zamontowanych ławek, a w przypadku deszczu chroniąc się pod wiatą. Poprzez realizację projektu udało nam się połączyć ze sobą pokolenia, zintegrować mieszkańców, włączyć ich w życie społeczne i kulturowe swojej miejscowości.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami zrealizowanego projektu była lokalna społeczność Dadzewa  – grupa licząca 180 osób oraz „goście”, którzy zechcą odwiedzić naszą miejscowość. Mieszkańcy Dadzewa to osoby w zróżnicowanym wieku, jednakże wszyscy potrzebowali miejsca gdzie mogliby się spotkać, porozmawiać, miło spędzić czas. To właśnie z myślą o nich realizowaliśmy ten projekt.

Partnerzy w realizacji projektu

Podczas realizacji projektu naszym partnerem była firma Agro-Dad, która nieodpłatnie użyczała nam sprzętu, maszyn. Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, który m.in. prowadził naszą księgowość, pomagał w załatwianiu spraw związanych z projektem (dokumentów, zakupów). Mogliśmy także liczyć na pomoc i wsparcie samorządu lokalnego – Pana Burmistrza i Radnej Rady Miejskiej.