Mapa strony

„Średniowiecznym Szlakiem”

Logotyp Stowarzyszenia „Przystań”

Cel projektu

Celem projektu była aktywizacja społeczności lokalnej, promowanie historii i życia w średniowieczu, jak również promowanie średniowiecznej kuchni.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zamierzone działania w ramach projektu zostały zrealizowane. Rekrutacja odbywała się podczas imprezy plenerowej pod murami zamku w Lubawie, jak również podczas trwania projektu w bibliotece miejskiej, siedzibie Bractwa Rycerskiego Zamku Lubawa. W siedzibie tej odbywały się spotkania, warsztaty pisma i pogadanki na temat historii miasta. Podczas „Jarmarku Sztuki” pod murami zamku odbył się piknik rodzinny, a w czasie trwania Dni Lubawy odbyły się warsztaty krawieckie, paternoster i spotkanie z kuchnią średniowieczną.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu zostały osiągnięte. Mieszkańcy potrafili się zintegrować (osoby starsze i dzieci). Mogli aktywnie w ciekawych miejscach spędzić wolny czas, a przy tym podczas warsztatów poznać i zwiększyć swoją wiedzę na temat historii średniowiecznej Lubawy. Były to tzw. pogadanki. Mogliśmy również spróbować metod pisania piórem, szycia dawną metodą, tworzenia średniowiecznych różańców, jak również poznać tajniki kuchni średniowiecznej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli uczniowie szkół: podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum oraz dorośli i seniorzy – mieszkańcy Lubawy i okolic. Odbiorcy to również uczestnicy imprez plenerowych, którzy mieli okazję np. podczas Dni Lubawy odwiedzić obóz rycerski i obserwować przebieg warsztatów i poznać życie, zwyczaje epoki średniowiecza.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Lubawie