Mapa strony

Sportowa (re)animacja – rodzinna integracja

Logotyp Stowarzyszenia Warka

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie możliwości aktywizacji młodzieży wraz z opiekunami do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zrealizowane w ramach projektu treningi (piłka nożna, piłka siatkowa), międzypokoleniowe i drużynowe mecze w siatkówkę i piłkę nożną, spotkania z zawodowymi trenerami i zawodnikami oraz wydarzenia sportowe (Dzień Sportu, który obfitował w konkurencje sportowe takie, jak: mecz piłki siatkowej rodzice kontra dzieci, przeciąganie liny, sztafeta, rzut piłka lekarską, podnoszenie ciężarów, konkurencje grupowe – sztafeta , wreszcie test wiedzy o sporcie; bieg uliczny, cykliczne rajdy rowerowe) przyczyniły się do wzrostu integracji oraz poprawy kondycji fizycznej uczestników, popularyzacji zawodów sportowych oraz zdrowej rywalizacji.

Rezultaty projektu

  • Udało się zaktywizować ok. 300 osób, które czynnie wzięły udział w imprezach sportowych.
  • Pewne konkurencje sportowe, jak bieg uliczny i rajdy, stały się imprezą cykliczną.
  • Wzrost popularyzacji zdrowego trybu życia i sportu.
  • Wzrost integracji i zaangażowania mieszkańców Gminy Jasieniec do wspólnych działań.

Odbiorcy projektu

Dzieci i młodzież z gminy Jasieniec, ich rodzice i opiekunowie, a także pracownicy Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Jasieńcu.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie W.A.R.K.A., Urząd Gminy, Rada pedagogiczna gimnazjum w Jasieńcu, Rada Rodziców gimnazjum w Jasieńcu, prywatni przedsiębiorcy, Policja