Mapa strony

SOŁTYSIADA

Logotyp Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel projektu

Celem projektu był rozwój tożsamości lokalnej społeczności, zwiększenie aktywności lokalnej mieszkańców, wzrost wiedzy na temat funkcjonowania sołectw oraz lokalna integracja.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na przygotowaniu imprez o sportowo-rekreacyjnym charakterze, podczas których prezentowana była wiedza dotycząca funkcjonowania sołectw, możliwości wykorzystania funduszu sołeckiego, kontaktu z samorządowcami, gdzie uczestnicy mieli możliwość lepiej się poznać na neutralnym gruncie a nawet wykazać się humorem, sprawnością, pomysłowością i dystansem do własnych słabości i niedoskonałości. Zostały również zorganizowane tematycznie konkursy na wesoło dla wszystkich mieszkańców.
Projekt zrealizowano na stadionach sportowych w największych miejscowościach należących do Gminy Stoczek Łukowski, a w realizację i przeprowadzenie Sołtysiady zaangażowali się nauczyciele w-f, którzy pomogli też w przygotowaniu i przeprowadzeniu różnych konkurencji.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu:

  • większa wiedza i świadomość dotycząca funkcjonowania sołectw, wykorzystania funduszu sołeckiego;
  • przełamanie bariery w kontaktach na w/w linii;
  • większe zaangażowanie społeczności w imprezy organizowane lokalnie, wzmocnienie tożsamości lokalnej regionu;
  • 3 imprezy integracyjne;
  • blok konkursów indywidualnych (5) i drużynowych (5)
  • 3 spotkania robocze dotyczące wizji działania sołectw.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami bezpośrednimi projektu byli mieszkańcy sołectw, sołtysi, rady sołeckie oraz samorządowcy Gminy Stoczek Łukowski, a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Stoczek Łukowski.

Partnerzy w realizacji projektu

Projekt przygotowali sportowcy działający na terenie Gminy Stoczek Łukowski przy współpracy z sołtysami z terenu gminy, natomiast partnerami była Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach, 4 Koła Gospodyń Wiejskich oraz Szkoła Podstawowa w Starych Kobiałkach, Starej Prawdzie i Starej Róży.