Mapa strony

Solińskie wspomnienia sprzed lat

Logotyp Fundacji Bieszczadzkiej

Cel projektu

Celem projektu było budowanie więzi międzyludzkich poprzez organizację spotkania byłych mieszkańców Soliny oraz wspólne działania przy tworzeniu Różanego Zakątka i placu zabaw dla dzieci.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Zebrano dokumentację, czyli zdjęcia i wywiady z osobami, które 50 lat temu zostały przesiedlone z przeznaczonej pod Zalew Soliński wsi Solina. Efektem pracy była wystawa „Solina, tak tam było” oraz film z wywiadami byłych mieszkańców Soliny.
 2. Stworzono „Różany Zakątek” – przekopano rabaty, zasadzono różane krzewy (przekazane przez darczyńcę) oraz ozdobne drzewka, wykonano i zamontowano ławeczki.
 3. Przeniesiono urządzenia z dawnego przyszkolnego placu zabaw. Urządzenia odnowiono i zamontowano. Zamontowano dodatkowo stolik z siedziskami i ławeczki dla dzieci.
 4. Zakupiono piekarnik, kuchenkę gazową i zestaw półmisków. Zakupione urządzenia zostały profesjonalnie zabudowane cegłą klinkierową, zamontowano blat.
 5. Zorganizowano spotkanie „Solińskie wspomnienia sprzed lat”.

Rezultaty projektu

 1. Powstał plac zabaw.
 2. Urządzono „Różany zakątek”.
 3. Zorganizowano spotkanie środowiskowe „Solińskie wspomnienia sprzed lat”.
 4. Doposażono kuchnię w świetlicy wiejskiej w nowy sprzęt i naczynia.
 5. Wybudowano „szafkę” na piekarnik i kuchenkę oraz zamontowano blat kuchenny.
 6. Powstała wystawa zdjęć „Solina, tak tam było”.
 7. Powstał film z wywiadami przesiedlonych mieszkańców Soliny.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Równi, turyści, byli mieszkańcy wsi Solina zalanej przez wody Zalewu Solińskiego.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Sołtys wsi Równia
 • Zbigniew Kozicki – autor albumu o dawnej Solinie