Mapa strony

Śliski temat

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Cel projektu

Celem projektu była zmiana świadomości i nawyków właścicieli psów w zakresie sprzątania odchodów po swoich psach. Dzięki temu poprawiła się estetyka miasta i odpowiedzialność właścicieli za zachowanie czystości.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Akcja „Każdy może wdepnąć” – akcja polegała na zamontowaniu 5 koszy ulicznych na psie odchody. Mieszkańcy sami zdecydowali w głosowaniu internetowym i bezpośrednim o miejscach ustawienia koszy.
  2. Warsztaty na cztery łapy. Odbyły się 4 spotkania warsztatowe dla właścicieli psów i osób zainteresowanych tematyką. W spotkaniach łącznie wzięło udział 40 osób.
  3. Konkurs „Sprzątaj po swoim psie”. Miał na celu uświadomić mieszkańcom Biłgoraja, że sprzątanie po psach przyczynia się do poprawy estetyki miasta, zdrowia i samopoczucia. Konkurs był skierowany do wszystkich mieszkańców Biłgoraja. W konkursie komisja wybrała 10 laureatów – zwycięzców oraz przyznano 2 wyróżnienia. Najciekawsze prace są pokazane w formie galerii, wystawy w MDK i szkołach.

Rezultaty projektu

Rezultaty jakościowe:

  • zwiększyła się wiedza właścicieli psów nt. obowiązujących ich praw związanych z posiadaniem psa, ze szczególnym uwzględnieniem sprzątania po psie;
  • zwiększyła się wiedza właścicieli psów nt. konsekwencji związanych z nieprzestrzeganiem prawa i zaniedbywaniem obowiązków w tym zakresie;
  • zwiększyła się wiedza i odpowiedzialność społeczna 16 tys. mieszkańców Biłgoraja objawiająca się reagowaniem na przejawy zaniedbania obowiązków zachowania czystości przez właścicieli psów.

Odbiorcy projektu

Bezpośredni odbiorcy to mieszkańcy Biłgoraja – właściciele psów, inni zainteresowani zwiększeniem odpowiedzialności właścicieli psów sprzątaniem odchodów po swoich psach i poprawieniem estetyki miejskiej. Pośredni odbiorcy to społeczność mieszkańców, która dowiedziała się o działaniach projektowych z lokalnych mediów, obejrzała wystawę prac konkursowych. Szacujemy, iż było to ok. 16 tys. mieszkańców.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Straż Miejska
  • Studio Reklamy Nowa Wieść
  • Biłgorajskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Podaj Łapę”
  • Gmina/Miasto Biłgoraj