Mapa strony

ŚLĄSKIE ABC

Logotyp Centrum Społecznego Rozwoju

Cel projektu

Głównym celem projektu „Śląskie ABC” jest ocalić od zapomnienia tradycje i dziedzictwo kulturowe Śląska. Projekt zakłada wielopokoleniową integrację. Klub Kobiet Aktywnych wspólnie z uczniami i dorosłymi członkami społeczeństwa realizują główny cel poprzez wspólne warsztaty i wyjazdy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zrealizowano warsztaty florystyczne, gdzie uczestnicy pod okiem florystki wykonali tradycyjne bukiety ziół i kwiatów, a następnie poświęcili je na odpuście na górze św. Anny.
Wspólnie z uczniami Panie KKA przygotowały śląski obiad wraz z degustacją potraw. Zorganizowano również darcie pierza z tradycyjnym wyszkubkiem. Wystawiono dla mieszkańców bezpłatny spektakl w gwarze śląskiej oraz odwiedzono skansen wsi śląskiej w Pszczynie. Zakończeniem projektu było spotkanie realizatorów projektu, gości o władz z prezentacją multimedialną ze wszystkich działań. Panie przygotowały tradycyjną wodzionkę, pieczone kartofle i śląski kołocz. Wręczone zostały podziękowania. Panie w strojach śląskich, śpiewając śląskich pieśni biesiadne, przy akompaniamencie akordeonu, wyraźnie podkreśliły śląski charakter tego projektu.

Rezultaty projektu

Główny rezultat to powrót do tradycji i integracja międzypokoleniowa społeczności. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat układania i święcenia bukietów zielnych, uczyli się gwary oraz poznali wygląd dawnej wsi. Wyszkubek i śląski obiad to przypomnienie śląskich tradycji i zwyczajów. Ważnym rezultatem jest poprawa relacji międzyludzkich wynikających ze wspólnego działania, rozmów i przebywania ze sobą osób dorosłych i dzieci. Po zakończeniu projektu planujemy kolejne spotkania z cyklu Śląskie ABC.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu Ślaskie ABC były członkinie Klubu Kobiet Aktywnych w Wyrach (nie będące głównymi realizatorkami), dorośli mieszkańcy gminy w różnym wieku, rodziny, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gostyni i w Wyrach, członkowie Klubu Senior +, samorząd lokalny, gminne instytucje. Najwięcej osób brało udział w spektaklu w Domu Kultury w Gostyni.

Partnerzy w realizacji projektu

Naszymi partnerami był samorząd Gminy Wyry. Duże wsparcie finansowe i niefinansowe otrzymaliśmy od Domu Kultury w Gostyni. Nie odmówiła nam też współpracy właścicielka kwiaciarni Mariola, a zespół muzyczny Vento uświetnił spotkanie kończące projekt. Bardzo pomocni przy roznoszeniu ulotek byli wolontariusze.