Mapa strony

Siedlisko kultury – integracja przez sztukę

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Cel projektu

Celem projektu była aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz wzmocnienie pozycji lokalnych liderów. Program skierowany był do wszystkich grup wiekowych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzono cykl 15 warsztatów artystycznych, wykorzystujących różne techniki rękodzielnicze. Tematyka poszczególnych spotkań była dostosowana do możliwości i oczekiwań uczestników. W ramach podsumowania warsztatów zorganizowany został kiermasz świąteczny, na którym prezentowane były powstałe w czasie warsztatów prace. Projekt realizowany był w Świetlicy „Nad Łyną” we wsi Ruś (placówka Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie). Z uwagi na komfort uczestników i efektywność działań ustalono, że w każdych zajęciach uczestniczyć może do 20 osób. Ewentualne zwiększenie tej liczby było uzależnione od techniki stosowanej na konkretnych zajęciach. Dla takiej też liczby osób każdorazowo zapewnione zostały materiały na warsztaty.

Rezultaty projektu

Efektem przeprowadzonych działań było stworzenie oferty kulturalnej dostępnej na miejscu, nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. W czasie trwania projektu powstały nawiązane zostały nowe kontakty wśród mieszkańców wsi chcących spędzać wolny czas w sposób kreatywny. Niektóre uczestniczki zajęć po raz pierwszy miały okazję szyć na maszynie, obsługiwać wyrzynarkę do drewna czy szydełkować. Zajęcia są kontynuowane.

Odbiorcy projektu

W zajęciach uczestniczyły przede wszystkim mieszkanki wsi Ruś w różnym wieku.

Partnerzy w realizacji projektu

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, Koło Gospodyń Wiejskich „Baby Ruśkie”